Processing may take a few seconds...

Conference

Name

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość

Conference date

26-27.11.2019

Place

Częstochowa, Polska

Conference type

international

URL

http://www.knb.ujd.edu.pl/media/domeny/133/download/Konferencja%20NATO1.pdf

Description

PL Dwudziestoletni okres przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dobrą okazją do kompleksowego spojrzenia na zrealizowane w Polsce zamierzenia i ich rezultaty. Uwzględniając ważną rolę przypadającej w obecnym roku rocznicy zapraszamy do debaty nad określeniem stanu bezpieczeństwa politycznego i militarnego Polski w tym okresie oraz wpływu współpracy sojuszniczej na jego poziom. Problematyka uczestnictwa Polski w sojuszach międzynarodowych i koalicjach wpływających na pozycję międzynarodową naszego kraju, stanowi ważną płaszczyznę badań naukowych, której zamierzamy poświęcić dyskusję w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość.

Organizer

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Žilinská Univerzita v Žiline