Processing may take a few seconds...

Conference

Name

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”

Conference date

30.05.2019

Place

Warszawa, Polska

Conference type

international

URL

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28352?t=III-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Dylematy-wspolczesnej-obronnosci-i-bezpieczenstwa-RP-#

Description

PL Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu aktualnych wyzwań bezpieczeństwa państwa, a także podjęcie próby wypracowania wspólnych wniosków dotyczących przeciwdziałania uprzednio zidentyfikowanym zagrożeniom. Ze względu na interdyscyplinarny charakter przedmiotu konferencji organizatorzy zaprosili prelegentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, jak również ekspertów posiadających rozległe doświadczenie zawodowe. Uwzględnienie zarówno dyskursu akademickiego, jak i udziału praktyków w zamyśle organizatorów winno zaowocować twórczą atmosferą, a w efekcie interesującymi wnioskami możliwymi do implementacji w pragmatyce organów bezpieczeństwa narodowego.

Organizer

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT

Wydział Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo

„Henri Coanda” Air Force Academy Brasov w Rumunii

Publications (1)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS