Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”

Data konferencji

30.05.2019

Miejsce

Warszawa, Polska

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28352?t=III-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Dylematy-wspolczesnej-obronnosci-i-bezpieczenstwa-RP-#

Opis

PL Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu aktualnych wyzwań bezpieczeństwa państwa, a także podjęcie próby wypracowania wspólnych wniosków dotyczących przeciwdziałania uprzednio zidentyfikowanym zagrożeniom. Ze względu na interdyscyplinarny charakter przedmiotu konferencji organizatorzy zaprosili prelegentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, jak również ekspertów posiadających rozległe doświadczenie zawodowe. Uwzględnienie zarówno dyskursu akademickiego, jak i udziału praktyków w zamyśle organizatorów winno zaowocować twórczą atmosferą, a w efekcie interesującymi wnioskami możliwymi do implementacji w pragmatyce organów bezpieczeństwa narodowego.

Organizator

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT

Wydział Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo

„Henri Coanda” Air Force Academy Brasov w Rumunii

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS