Processing may take a few seconds...

Conference

Series of conferences

CPOTE

Name

6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. The energy system beyond 2020 – challenges and opportunities

Short name

EN CPOTE

Conference date

21-24.09.2020

Place

Kraków, Polska

Conference type

international

URL

https://www.s-conferences.eu/cpote2020

Description

PL CPOTE to konferencja skupiająca naukowców zajmujących się analizą energii i egzergii. Zakres konferencji charakteryzują ścieżki podzielone na kilka obszarów badawczych i metodologie powszechnie stosowane w badaniach. Konferencja miała charakter zdalny.

Organizer

Politechnika Śląska

Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS