Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Seria konferencji

World Conference on Women’s Studies

Nazwa

4th World Conference on Women’s Studies

Nazwa skrócona

PL WCWS ’18

Data konferencji

5-7.05.2018

Miejsce

Colombo, Sri Lanka

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

https://womenstudies.co/wp-content/uploads/2018/01/Brochure-WCWS-2018.pdf

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS