Processing may take a few seconds...

Conference

Name

4th International Conference on Management Science and Management Innovation

Short name

EN MSMI 2017

Conference date

23-25.06.2017

Place

Suzhou, China

Conference type

international

URL

http://www.msmi2017.org/?op=cfp

Description

PL Konferencja stanowi międzynarodowe forum dla naukowców, inżynierów i nauczycieli z całego świata, by zaprezentować stan badań i zastosowań nauk o zarządzaniu i innowacji w zarządzaniu.

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS