Processing may take a few seconds...

Conference

Series of conferences

International Association for the Advancement of Space Safety (IAASS) Conference

Name

11th International Association for the Advancement of Space Safety (IAASS) Conference Managing Risk in Space

Short name

EN 11th IAASS Conference Managing Risk in Space

Conference date

19-21.10.2021

Place

Rotterdam, Holandia

Conference type

international

URL

http://iaass.space-safety.org/events/conferences/

Description

PL Konferencja związana z bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem przestrzeni kosmicznej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Konferencja IAASS jest zaproszeniem do refleksji i wymiany informacji na temat szeregu tematów dotyczących bezpieczeństwa kosmicznego i zrównoważonego rozwoju o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Konferencja jest również forum do pielęgnowania wzajemnego zrozumienia, zaufania i jak najszerszej współpracy międzynarodowej w odpowiedzialnym korzystaniu z przestrzeni kosmicznej . Niegdyś ekskluzywny „klub” narodów z autonomicznymi możliwościami dostępu do przestrzeni kosmicznej staje się przepełniony świeżymi i ambitnymi nowymi uczestnikami. Nowe komercyjne porty kosmiczne rozpoczynają działalność, a inne są budowane. Na załogowej arenie lotów kosmicznych rynek komercyjny staje się rzeczywistością, a rząd korzysta z usług komercyjnych w zakresie transportu ładunków i załogi na orbitę i poza nią. Rozmachu nabiera także współpraca międzynarodowa, zarówno cywilna, jak i handlowa.

Organizer

International Association for the Advancement of Space Safety

Publications (1)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS