Processing may take a few seconds...

Conference

Name

„Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. i w pierwszych latach odbudowy Drugiej Rzeczypospolitej"

Conference date

18-19.11.2021

Place

Łódź, Polska

Conference type

national

URL

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/154537,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-quotKolejnictwo-polskie-w-okresie-Bitwy-Warszaw.html

Description

PL W dniach 18–19 listopada 2021 r. w Łodzi odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa „Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. i w pierwszych latach odbudowy Drugiej Rzeczypospolitej", zorganizowana dzięki staraniom Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Organizer

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS