Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Hybrid Warfare in Ukraine – Outcomes and Recommendations for Europe and the World

Conference date

23-24.11.2016

Place

Piotrków Trybunalski, Polska

Conference type

international

URL

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_138733.htm

Description

PL Międzynarodowa konferencja „Wojna hybrydowa na Ukrainie - wyniki i rekomendacje dla Europy i świata” odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim (Polska) w dniach 23 i 24 listopada 2016 r. Została zorganizowana wspólnie przez Program Rozwoju Edukacji Obronnej NATO (DEEP), cztery polskie i trzy ukraińskie uniwersytety. Celem konferencji było przede wszystkim opracowanie zaleceń dotyczących wspierania edukacji obronnej na Ukrainie z uwzględnieniem wyników wojny hybrydowej prowadzonej na Ukrainie przez Federację Rosyjską.Podczas wydarzenia odbyło się pięć dyskusji panelowych na temat strategii i praktyk wojny hybrydowej, jej aspektów technologicznych, rozważań koncepcyjnych i teoretycznych, a także odniesień prawnych i historycznych. Dyskusje te stanowiły okazję dla ponad 50 uczestników z 14 polskich uniwersytetów, a także dla profesjonalistów terenowych, zwłaszcza z Ukrainy i krajów członkowskich NATO, do omówienia zakresu wpływu wojny hybrydowej na bezpieczeństwo europejskie i uzyskania wglądu w obecny stan sprawy na Krymie i wschodniej Ukrainie.

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS