Processing may take a few seconds...

Conference

Name

МЕЂУНАРОДНА конференција Право, економија и менаџмент у савременим условима LEMIMA 2017

Short name

PL МЕЂУНАРОДНА конференција Право, економија и менаџмент у савременим условима LEMIMA 2017

Conference date

20-22.04.2017

Place

Belgrad, Serbia