Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (1699)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS
 • 1.
  Absolwenci wyższych studiów wojskowych – dowódcy związków operacyjnych Wojska Polskiego w kampanii 1939 r. Wstęp do analizy / Marek Piotr Deszczyński (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 283-300

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  "Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii / Marta Gębska (WBN), Klaudia Kwapisz (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 68-84

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Bezpieczeństwo psychiczne jednostki jako podstawa humanistycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego / Mateusz Kuczabski (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 255-276

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Broń masowego rażenia : broń biologiczna jako zagrożenie XXI wieku / Małgorzata Woźniak (AszWoj) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 179-199

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Charakterystyka struktur komórek wsparcia teleinformatycznego wybranych jednostek wojskowych / Andrzej Bogdański // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-28

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Comparative Analysis of Motivation Systems, That Create. Innovation of Enterprises X and Y – Case Study / Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 2312-2328

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 8.
  Competence potential of foreign students on the polish labour market - results of pilot studies / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 21-30

  Chapter in monograph / paper 5
 • 9.
  Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak / Zbigniew Modrzejewski (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Elementy bezpieczeństwa procesu zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych / Lucjan Grel (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 43-50

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Etyka w biznesie i zarządzaniu : od teorii do praktyki / Marlena Niemiec (WZiD) // W: Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 11-23

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (WBN), Jacek Lebiedź, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // W: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology - New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - p. 144-148

  Chapter in monograph / paper 20
 • 13.
  Feminizacja bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach / Barbara Drapikowska (WZiD) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 81-98

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Image of the uniformed services in Poland as perceived by generation Z / Dorota Kurek (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 56-66

  Chapter in monograph / paper 5
 • 15.
  Interoperacyjność systemów wspomagania dowodzenia z NATO FAS / Tomasz Zbigniew Surwiłło (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 114-132

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Konflikty zbrojne w XXI wieku / Maciej Marszałek (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 16-43

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Kontrola zbrojeń i rozbrojenia w dziedzinie jądrowej / Joanna Zych (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 286-310

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Korporacje z branży militarnej / Remigiusz Lewandowski (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 85-103

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Królestwo Hiszpanii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. Stanisław Bożyk - Białystok, Polska : Temida 2, 2020 - p. 79-94

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Kultura organizacyjna a wartości patriotyczne w Siłach Zbrojnych RP / Marlena Niemiec (WZiD), Dorota Kurek (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 97-113

  Chapter in monograph / paper 20
 • 21.
  Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 126-146

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Management of International Dialogue and Its Impact on The Security of The Baltic Sea Region / Miłosz Gac, Henryk Wojtaszek (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 3646-3657

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 23.
  Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 147-174

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  Międzynarodowy handel bronią konwencjonalną / Joanna Zych (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 311-328

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 55-64

  Chapter in monograph 20
 • 26.
  Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego / Malwina Kołodziejczak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 274-285

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa / Marek Borys (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 175-210

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  Piechota – dyplomacja – tułaczka. Z biografii ppłk dypl. Tadeusza Zakrzewskiego (1893-1966) / Dariusz Miszewski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 121-144

  Chapter in monograph 20
 • 29.
  Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 44-67

  Chapter in monograph 20
 • 30.
  Poland and Space Security / Małgorzata Polkowska (IP) // W: Handbook of Space Security / red. Kai-Uwe Schrogl - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - p. 1-14

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 31.
  Polski Kontyngent Wojskowy w operacji Resolute Support Mission : doświadczenia i wnioski / Krystian Paweł Frącik (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 113-123

  Chapter in monograph 20
 • 32.
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - szanse i zagrożenie / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Warszawa : Wolters Kluwer, 2020

  Chapter in monograph / paper 20
 • 33.
  Prawne bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie przeszukań on-line. Nowe ramy regulacyjne w Niemczech BKA-Gesetz 2017 / Justyna Kurek (WBN) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 225-240

  Chapter in monograph / paper 5
 • 34.
  Proces przygotowania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w operacjach poza granicami państwa / Paulina Rosłoń (WZiD), Paweł Chabielski // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 21-50

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Proliferacja dronów / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 362-377

  Chapter in monograph 20
 • 36.
  Prywatyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego / Tomasz Hołda (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 378-387

  Chapter in monograph 20
 • 37.
  Przedmowa / Rajmund T. Andrzejczak // W: Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie : z przedmową generała Rajmunda T. Andrzejczaka - Warszawa, Polska : Fundacja "Historia i Kultura", 2020 - p. 7-9

  Introduction / preface
 • 38.
  Przepisy ogólne / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 1-30

  Chapter in monograph 20
 • 39.
  Przepisy przejściowe i końcowe / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 258-262

  Chapter in monograph 20
 • 40.
  Rok jubileuszowy stulecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / Wojciech Więcek (AszWoj), Anita Omelczuk // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 303-321

  Chapter in monograph / paper 20
 • 41.
  Rozpoznanie a współpraca cywilno-wojskowa w doświadczeniach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie / Norbert Iwanowski, Paulina Rosłoń (WZiD) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 125-144

  Chapter in monograph 20
 • 42.
  Scenariusz w ocenie zagrożenia militarnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-53

  Chapter in monograph 20
 • 43.
  Scenariusz zagrożenia lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 65-97

  Chapter in monograph 20
 • 44.
  Scenariusz zagrożenia powietrznego / Dariusz Żyłka (WZiD) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 99-129

  Chapter in monograph 20
 • 45.
  Scenariusz zagrożenia radioelektronicznego / Szymon Markiewicz (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 131-165

  Chapter in monograph 20
 • 46.
  Sojusze militarne / Marek Borys (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 211-256

  Chapter in monograph 20
 • 47.
  Strategiczne zarządzanie percepcją. Atak na społeczeństwo w wizji Jurija Bezmienowa / Barbara Drapikowska (WZiD) // W: Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń / red. Piotr Plebaniak - Kraków, Polska : Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2020 - p. 318-338

  Chapter in monograph 5
 • 48.
  Systemic Quality Aspects of Innovative Processes / Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 6258-6267

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 49.
  Terroryzm / Wioletta Bogusz (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 329-343

  Chapter in monograph 20
 • 50.
  Umiejętność wykorzystania doświadczeń przez Siły Zbrojne RP z udziału ich przedstawicieli w misjach ONZ i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie i Afryce na przełomie XX i XXI wieku / Marek Gryga (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 95-112

  Chapter in monograph 20
 • 51.
  Wieloaspektowość cyberedukacji / Grzegorz Zenon Pilarski (WW), Monika Pilarska // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 95-113

  Chapter in monograph 20
 • 52.
  Wojska Obrony Terytorialnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom lokalnym i regionalnym / Marek Strzoda (WZiD), Dariusz Szkołuda // W: Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku / red. Małgorzata Jagodzińska, Anna Strumińska-Doktór - Białystok, Polska : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2020 - p. 311-330

  Chapter in monograph / paper 5
 • 53.
  Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy / Józef Janczak (WZiD), Maciej Mariusz Marczyk (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 51-68

  Chapter in monograph 20
 • 54.
  Women, peace and security – feminizacja bezpieczeństwa a prawa kobiet we współczesnych misjach i operacjach / Barbara Drapikowska (WZiD) // W: Ustroje, prawa człowieka, bezpieczeństwo, integracja europejska : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 1 / red. Ryszard Michał Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 - p. 779-792

  Chapter in monograph 20
 • 55.
  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 257-273

  Chapter in monograph 20
 • 56.
  Wstęp / Leszek Elak (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 15-19

  Introduction / preface
 • 57.
  Wstęp / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 58.
  Wstęp do teorii walki w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 13-30

  Chapter in monograph / paper 5
 • 59.
  Wybrane aspekty funkcjonowania pododdziałów wsparcia dowodzenia w działaniach bojowych / Bartłomiej Terebiński (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 133-178

  Chapter in monograph 20
 • 60.
  Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 164-198

  Chapter in monograph 20
 • 61.
  Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski / Dariusz Grala (WZiD) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 185-199

  Chapter in monograph 20
 • 62.
  Zagrożenia w sieci Internet / Radosław Chodkowski (WW) // W: Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku / red. Małgorzata Jagodzińska, Anna Strumińska-Doktór - Białystok, Polska : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2020 - p. 75-85

  Chapter in monograph / paper 5
 • 63.
  Zakończenie / Tadeusz Zieliński (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 295-296

  Chapter in monograph 20
 • 64.
  Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego / Ilona Urych (WBN) // W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / red. Ewelina Włodarczyk, Magdalena Szumiec, Olga Wasiuta - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020 - p. 66-80

  Chapter in monograph 20
 • 65.
  Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 104-124

  Chapter in monograph 20
 • 66.
  Znaczenie źródeł władzy i autorytetu dzielnicowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych / Dorota Kurek (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 67-82

  Chapter in monograph 20
 • 67.
  Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 344-361

  Chapter in monograph 20
 • 68.
  Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : opieka nad zabytkami / Bogdan Michailiuk (WBN) // W: Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2 / red. Marek Gogolin - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 135-142

  Chapter in monograph / paper 20
 • 69.
  Absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej w rzeczywistości dyktatury komunistycznej : zarys losów / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 219-237

  Chapter in monograph / paper 20
 • 70.
  A Culture of Security in a Small Homeland / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: International Scientific Conference 2019. Collection of Papers. Defense and Security. Arms, Technologies, Logistics. Communication and Computing Technologies. Cybersecurity. Social Science - Shumen, Bulgaria : "Vasil Levski" National Military University, “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty, 2019 - p. 7-14

  Chapter in monograph / paper 5
 • 71.
  Administrowanie i zarządzanie przestrzenią kosmiczną / Małgorzata Polkowska (WBN) // W: Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka / red. Tomasz Bojar-Fijałkowski - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 119-138

  Chapter in monograph 20
 • 72.
  Age management in the military : attributes of XYZ generation / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part III. Issues of Economics / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 62-71

  Chapter in monograph / paper 5
 • 73.
  Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości / Justyna Kurek (WBN) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 133-145

  Chapter in monograph 20
 • 74.
  Analiza porównawcza postępowań przetargowych realizowanych przez rejonowe zarządy infrastruktury na rzecz jednostek wojskowych znajdujących się na obszarze ich administrowania na przykładzie RZI Bydgoszcz i Olsztyn w latach 2014-2017 / Katarzyna Tryk (WZiD) // W: Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro / red. Ryszard Bartnik (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - p. 146-158

  Chapter in monograph / paper 20
 • 75.
  Antykomunizm-antybolszewizm-antyrosyjskość? Analogie i antynomie w polskiej propagandzie w wojnie z Rosją Sowiecką / Konrad Paduszek (IHW) // W: Antykomunizm Polaków w XX wieku / red. Piotr Kardela, Karol Sacewicz - Białystok, Polska Olsztyn, Polska : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 - p. 139-156

  Chapter in monograph 20
 • 76.
  Archivos del régimen (1989-2017) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones: Guía de transición democrática: La experiencia polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 14-23

  Chapter in monograph 5
 • 77.
  Army as an element of local environment - a territorial and organizational perspective / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part I, Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 59-70

  Chapter in monograph / paper 5
 • 78.
  Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego / Justyna Kurek (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 61-83

  Chapter in monograph 20
 • 79.
  Authority in the organization / Aneta Chrząszcz, Julia Nowicka (WW), Wiesława Załoga // W: Инновации: от теории к практике : коллективная монография / red. A. M. Омельянюк - Brześć, Białoruś : БрГТУ, 2019 - p. 243-247

  Chapter in monograph / paper 5
 • 80.
  Balancing Public Access and Security / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey – PAISR 6(7)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 270-294

  Chapter in monograph 5
 • 81.
  Bezpieczeństwo energetyczne i jego wpływ na geopolitykę państwa / Luiza Wyszyńska (WBN) // W: Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku / red. Wiktoria Trybuł (WBN), Jowita Brudnicka - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019 - p. 83-95

  Chapter in monograph 20
 • 82.
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją / Klaudia Stachowiak (WBN) // W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 199-212

  Chapter in monograph 20
 • 83.
  Bezpieczeństwo globalne a bezpieczeństwo państwa : implikacje / Piotr Krzykowski (WW), Marek Żyła (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 9-33

  Chapter in monograph 5
 • 84.
  Bezpieczeństwo informacji w organizacji zhierarchizowanej : wybrane problemy / Maciej Mariusz Marczyk (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 259-274

  Chapter in monograph 5
 • 85.
  Bezpieczeństwo jako kategoria psychospołeczna w świadomości studentów : wyniki badań / Barbara Drapikowska (WBN) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 291-306

  Chapter in monograph 5
 • 86.
  Bezpieczeństwo państwa wobec zagrożeń z przestrzeni kosmicznej / Paweł Stobiecki (WBN) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / red. Dariusz Nowak (WBN), Cezary Sochala, Andrzej Warmiński - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 72-95

  Chapter in monograph 20
 • 87.
  Bezpieczeństwo publiczne wybranych krajów europejskich / Klaudia Stachowiak (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 107-137

  Chapter in monograph 20
 • 88.
  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni : zarys problemu i zagrożenia / Katarzyna Zawierucha (WZiD) // W: Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro / red. Ryszard Bartnik (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - p. 38-50

  Chapter in monograph / paper 20
 • 89.
  Bezpośrednie inwestycje Chin w Europie i w Polsce : kontekst ogólny i bezpieczeństwa / Marta Halina Gębska (WBN) // W: Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji / red. Joanna Marszałek-Kawa, Piotr Zariczny - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 78-104

  Chapter in monograph 20
 • 90.
  Biblia jest tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie - kim jest faraon "ukryty" w księdze Wyjścia. / Paweł Więckowski (IHW) // W: Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VII - Historia i polityka / red. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak - Poznań, Polska : Poznań : Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2019 - p. 127-133

  Chapter in monograph / paper 5
 • 91.
  Charakterystyka rakiet balistycznych jako środka napadu powietrznego / Jacek Milewski (WW) // W: Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej / red. Sebastian Maślanka (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-38

  Chapter in monograph 20
 • 92.
  Charakterystyka rynku usług logistycznych w Polsce : załącznik 2 / Stanisław Smyk (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 314-321

  Chapter in monograph 20
 • 93.
  Civil Innovative Solutions as a Source to Improve the Effectiveness of Logistics System of Polish Armed Forces / Tomasz Jałowiec (WZiD) // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 12554-12565

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 94.
  Combat Stress of land forces soldiers / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part IV. Issues of Psychology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 5-15

  Chapter in monograph / paper 5
 • 95.
  Computing Environment for Forecasting Based on System Dynamics Models / Pytlak Radosław, Damian Suski, Tomasz Tarnawski, Zbigniew Wawrzyniak, Tomasz Zawadzki (WBN), Paweł Cichosz // W: Theory and Applications of Time Series Analysis : Selected Contributions from ITISE 2018 / red. Olga Valenzuela, Fernando Rojas, Héctor Pomares, Ignacio Rojas - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - p. 43-56

  Chapter in monograph / paper 20
 • 96.
  Conditions for Employment of Talented People - Talent Management / Piotr Maśloch (WZiD), Małgorzata Ewa Milian-Pogonowska (AszWoj), Robert Balcerzyk // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 13157-13167

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 97.
  Conscience clause and conscientious objection in medical practice against the legal situation of representatives of other professions / Marek Bielecki (IP) // W: Freedom of conscience : a comparative law perspective / red. Grzegorz Bichlarz: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-162

  Chapter in monograph 5
 • 98.
  Consumer Behaviour on the Market of Traditional and Regional Food in Poland and Portugal / Justyna Górna, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD), Jagoda Ostrowska // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 13683-13692

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 99.
  Creating Your Perfect Security Career / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey – PAISR 7(8)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 149-166

  Chapter in monograph 5
 • 100.
  Ćwiczenia "Zapad 2017" w polskim Internecie. Nadawcy, narracje, wydźwięk - wyniki badań / Dariusz Kryszk (WW) // W: Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - p. 91-141

  Chapter in monograph 20