Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Milena Palczewska, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (17)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Uniformed Classes in Poland And Their Role in The Process of Shaping Young People's Pro-Defense and Citizen Attitudes / Milena Palczewska (WBN) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 16017-16024

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 2.
  Polemological barometres as as a tool for analyzing wars and armed conflicts / Milena Palczewska (WBN) // W: Contemporary Approachesin Social Science Researches / red. Christian Ruggiero Hasan, Arslan Giovanna Gianturco - Bialystok, Poland : E-BWN, 2019 - p. 567-575

  Chapter in monograph 5
 • 3.
  Sztuka wojenna i polemologia : korelacje, związki i zależności / Milena Palczewska (WBN) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 29-47

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Polemology and origins of war / Milena Palczewska (WW) // W: Transformations in Economics and Business in the 21st Century / red. Mahmut Zortuk, Hasan Arda Burhan, Seyhat Bayrak-Gezdim, Semih Karacan - Skopje, Macedonia : Akademi Press Center, 2018 - p. 15-35

  Chapter in monograph / paper 5
 • 5.
  Demography of war and methods for calculating the loss of life / Milena Palczewska (WBN) // W: Proceedings of The 5th International Conference on Research in Behavioral and Social Science: Diamond Scientific Publication, 2018 - p. 35-52

  Chapter in monograph / paper 5
 • 6.
  Kobiety polskie w ruchu niepodległościowym w kontekście działań nieregularnych / Milena Palczewska (WBN) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 171-192

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa / Milena Palczewska (WW) // W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku / red. Julia Nowicka (WW), Anna Kurkiewicz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 175-187

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Państwa nieuznawane jako przedmiot negocjacji / Milena Palczewska (WW) // W: Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 27-52

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Tradycje i doświadczenia z organizacji edukacji obronnej młodzieży / Milena Palczewska (WW) // W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku / red. Julia Nowicka (WW), Anna Kurkiewicz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 77-89

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Wojna jako zjawisko społeczne i przedmiot socjologii wojny / Milena Palczewska (WBN) // W: Kultura pokoju : kultura dialogu, dialog w kulturze / red. Helena Marek, Bożena Piątkowska - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Poznań), 2018 - p. 73-89

  Chapter in monograph 5
 • 11.
  Grecko - turecki konflikt o Cypr - ujęcie polemologiczne / Milena Palczewska (WW) // W: Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego / red. Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 164-177

  Chapter in monograph / paper 20
 • 12.
  Rola wybranych formacji wykonujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa / Milena Palczewska (WBN) // W: Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 81-109

  Chapter of research work
 • 13.
  Sojusze a obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Milena Palczewska (WBN) // W: Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 38-80

  Chapter of research work
 • 14.
  Uwarunkowania geopolityczne obronności Rzeczypospolitej Polskiej / Milena Palczewska (WBN) // W: Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-37

  Chapter of research work
 • 15.
  Wojna a system obronny państwa : ujęcie polemologiczne / Milena Palczewska (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 93-113

  Chapter in monograph / paper 20
 • 16.
  Eurokorpus : wielonarodowe siły szybkiego reagowania / Milena Palczewska (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 349-358

  Chapter in monograph
 • 17.
  Państwa nieuznawane w przestrzeni międzynarodowej : ujęcie polemologiczne / Milena Palczewska (WBN) // W: Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne / red. Andrzej Polak (AszWoj), Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 37-53

  Chapter in monograph