Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Bogdan Mieczysław Szulc, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (13)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Rola patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowych / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 30-54

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Bezpieczeństwo czy obronność? : współczesne dylematy teoretyczne / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2 / red. Marek Gogolin - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 9-21

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  Przywództwo i autorytet a edukacja / Bogdan Mieczysław Szulc (WZiD) // W: Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 15-25

  Chapter in monograph / paper 20
 • 4.
  Współczesna szkoła wyższa (zmierzch czy rozwój akademickości) / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018 - p. 25-35

  Chapter in monograph / paper 5
 • 5.
  Współczesny dowódca w kontekście chińskiej starożytnej sztuki wojny / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji / red. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 9-25

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym / Bogdan Mieczysław Szulc (WZiD) // W: Wartości, wychowanie, kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas", 2017 - p. 65-76

  Chapter in monograph / paper 5
 • 7.
  Państwo i naród w kontekście bezpieczeństwa i obronności / Bogdan Mieczysław Szulc (WZiD) // W: Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego / red. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 449-463

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Bezpieczeństwo a obronność : (dylematy ontologiczno-epistemologiczne) / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Bezpieczeństwo informacyjne w XXI w. / red. Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski - Warszawa, Polska Siedlce, Polska : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016 - p. 9-23

  Chapter in monograph
 • 9.
  Biogram prof. Kazimierza Denka / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Między ideałem a codziennością: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016

 • 10.
  Patriotyzm i sprawność jako elementy pedagogiki Kazimierza Denka w odniesieniu do oficerów WP / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Filozofia życia profesora Kazimierza Denka ( 1932-2016): Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016

 • 11.
  Powinności i wartości jako determinanty działania oficera (przyczynki teoretyczne do etyki oficerskiej) / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania / red. Tomasz Majewski (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Stanisław Sirko (WZiD) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

 • 12.
  Wybrane problemy etyczne w zarządzaniu organizacjami / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki / red. Marcin Żemigała - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - p. 374-386

  Chapter in monograph
 • 13.
  Wychowanie fizyczne i sport w polskiej rzeczywistości edukacyjnej / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Sosnowiec, 2016 - p. 171-183

  Chapter in monograph / paper