Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Maria Jabłońska-Wołoszyn, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (13)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Competence potential of foreign students on the polish labour market - results of pilot studies / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 21-30

  Chapter in monograph / paper 5
 • 2.
  Age management in the military : attributes of XYZ generation / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part III. Issues of Economics / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 62-71

  Chapter in monograph / paper 5
 • 3.
  Potrzeba wykorzystania koncepcji zarządzania wiekiem w Siłach Zbrojnych RP - raport z badań / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD) // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych / red. Hanna Kelm, Marek Ćwiklicki - Katowice, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019 - p. 40-55

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Atrybuty kultury organizacyjnej wojska jako wymiar jego tożsamości kulturowej / Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD) // W: Kształtowanie wizerunku i tożsamości kulturowej wojska - perspektywa klubów wojskowych / red. Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 13-20

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Potencjał kompetencji indywidualnych w siłach zbrojnych : raport z badań pilotażowych / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom II / red. Marlena Niemiec (WZiD), Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Wiesław Krzeszowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 50-63

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w branży zbrojeniowej / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3 / red. Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 152-165

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Wybrane aspekty potencjału kobiet w Siłach Zbrojnych RP / Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / red. Ewelina Waśko-Owsiejczuk - Białystok, Polska : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 - p. 157-171

  Chapter in monograph 5
 • 8.
  Ocena procesu zzl : perspektywa oficerów / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 54-69

  Chapter of research work
 • 9.
  Opis projektu badawczego / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 10-18

  Chapter of research work
 • 10.
  Podsumowanie praktycznego wykorzystania kompetencji w procesie personalnym w SZ / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 53-54

  Chapter of research work
 • 11.
  Potencjał kompetencyjny SZ : perspektywa indywidualna / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 19-32

  Chapter of research work
 • 12.
  Potencjał kompetencyjny SZ : perspektywy procesu zzl / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 33-34

  Chapter of research work
 • 13.
  Elementy polityki personalnej a kultura organizacyjna / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Kulturowa zmienność systemów zarządzania: Wydawnictwo Difin, 2016 - p. 133-142