Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Marek Wrzosek, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (28)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 55-64

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Scenariusze wojen przyszłości a prognozowane kierunki rozwoju sił zbrojnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania / red. Jarosław Gromadziński, Dariusz Magier - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 191-207

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  Scenariusz w ocenie zagrożenia militarnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-53

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Scenariusz zagrożenia lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 65-97

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Weryfikacja wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa w "Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Wrzosek (WW) // W: Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-56

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Wstęp / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 7.
  Metoda scenariuszowa w analizie przebiegu konfliktu hybrydowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego / red. Szymon Markiewicz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-30

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Rosyjska doktryna wojenna w praktyce operacyjnej / Marek Wrzosek (WW) // W: Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 87-103

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Scenariusz wojny hybrydowej - wnioski i doświadczenia / Marek Wrzosek (WW) // W: Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa w XXI wieku / red. Robert Białoskurski, Puzikow Rusłan, Jacek Zieliński - Siedlce, Polska : Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, 2019 - p. 9-24

  Chapter in monograph / paper 20
 • 10.
  Wojna hybrydowa a rosyjska doktryna wojenna w praktyce operacyjnej / Marek Wrzosek (WW) // W: Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - p. 197-218

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Zasadnicze uwarunkowania operacyjnego wykorzystywania oraz uzbrojenia sił obrony terytorialnej: wnioski i doświadczenia / Marek Wrzosek (WW) // W: Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby / red. Artur Michalak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 100-115

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Wojna hybrydowa jako katalizator zmian w systemie rozpoznania wojskowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej : wnioski i doświadczenia / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 11-28

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji / Marek Wrzosek (WW) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2 / red. Izabela Horzela (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 242-262

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Akademia dowódczo-sztabowa : nowy wymiar / Marek Wrzosek (WW) // W: Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego / red. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 536-556

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Charakterystyka obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich / Marek Wrzosek (WW) // W: Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 87-140

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 16.
  Identyfikacja zagrożeń poza strefą działań bezpośrednich / Marek Wrzosek (WW) // W: Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 141-185

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 17.
  Informacja rozpoznawcza w działaniach militarnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, 2017 - p. 117-139

  Chapter in monograph 5
 • 18.
  Metody i techniki badania procesu informacyjnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-29

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Powietrzno-lądowy system rozpoznania - wczoraj, dziś i jutro / Marek Wrzosek (WW) // W: Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP / red. Grzegorz Rosłan - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 9-26

  Chapter in monograph / paper 20
 • 20.
  Prakseologiczny wymiar jakości informacji rozpoznawczej / Marek Wrzosek (WW) // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, 2017 - p. 117-137

  Chapter in monograph 5
 • 21.
  Walka informacyjna komponentu lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Podsystem walki elektronicznej komponentu lądowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.21.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 32-70

  Chapter of research work
 • 22.
  Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji / Marek Wrzosek (WW) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 179-180

  Abstract
 • 23.
  Współczesne zagrożenia militarne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Wrzosek (WW) // W: Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość / red. Janusz Kręcikij - Kraków, Polska : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017 - p. 11-52

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  Ewolucja taktyki : doświadczenia z misji i operacji poza granicami kraju / Marek Wrzosek (WZiD) // W: Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 11-38

  Chapter in monograph
 • 25.
  Innowacje : wyzwania dla bezpieczeństwa / Marek Wrzosek (WZiD) // W: Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki / red. Marcin Żemigała - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - p. 142-166

  Chapter in monograph
 • 26.
  Praktyczne konteksty wykorzystania komponentu lądowego w operacjach poza granicami kraju / Marek Wrzosek (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 9-32

  Chapter in monograph
 • 27.
  Środowisko międzynarodowe jako zasadniczy determinant prowadzenia prospektywnych działań taktycznych / Marek Wrzosek (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 88-99

  Chapter in monograph
 • 28.
  Zagrożenia hybrydowe w konfliktach zbrojnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 90-128

  Chapter of research work