Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Instytut Strategii Wojskowej, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (59)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Proliferacja dronów / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 362-377

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 344-361

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Bezpieczeństwo globalne a bezpieczeństwo państwa : implikacje / Piotr Krzykowski (WW), Marek Żyła (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 9-33

  Chapter in monograph 5
 • 4.
  Broń pancerna w bitwach o Monte Cassino / Juliusz Tym (WW) // W: Monte Cassino : 2. Korpus w bitwie o Monte Cassino - stan badań w 75-lecie bitwy / red. Tomasz Siewierski - Warszawa, Polska Koszalin, Polska : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ; Politechnika Koszalińska, 2019 - p. 157-205

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Doświadczenia i wnioski z działań taktycznych grup bojowych na podstawie przykładów z walk 2. Brygady Pancernej w kampanii włoskiej lat 1944-1945 / Juliusz Tym (WW) // W: Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-1947) / red. Piotr Chmielowiec, Krzysztof A. Tochman - Rzeszów, Polska : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie, 2019 - p. 281-300

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Percepcja zagrożeń z punktu widzenia państw wschodniej flanki NATO / Marek Żyła (WW), Jarosław Grabowski // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 143-158

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Pływające elektrownie jądrowe - nowym elementem polityki bezpieczeństwa energetycznego Rosji / Beata Miśnik, Witold Kustra (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 399-410

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Postrzeganie zagrożeń hybrydowych w obszarze PEMSII w aspekcie funkcjonowania ruchów separatystycznych / Piotr Krzykowski (WW), Marek Żyła (WW) // W: Ruchy separatystyczne / red. Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański - Lublin, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 - p. 73-83

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Separatyzm rosyjski i rosyjskojęzyczny na Ukrainie / Marek Żyła (WW) // W: Ruchy separatystyczne / red. Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański - Lublin, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 - p. 101-118

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Siły morskie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / Witold Kustra (WW) // W: Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. Paweł Mróz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 95-113

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Strategiczno-doktrynalne podstawy polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Piotr Krzykowski (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 49-63

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Ukraińsko-rosyjski konflikt historyczno-językowy w kontekście spójności współczesnej Ukrainy / Marek Żyła (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 121-146

  Chapter in monograph 5
 • 13.
  Wojny XXI w. - jak je klasyfikować? / Jacek Lasota (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 91-111

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Wprowadzenie / Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 15.
  Współczesne definiowanie wojny / Jacek Lasota (WW) // W: Teoria wojny : nowe i stare wyzwania / red. Andrzej Czupryński, Grzegorz Stolarski - Siedlce, Polska : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019 - p. 75-90

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  1 Pułk Czołgów - początki historii i pierwszy bój polskich czołgów pod Bobrujskiem (28 sierpnia 1919 r.) / Jacek Lasota (WW) // W: Błękitna Armia gen. Józefa Hallera : zbiór studiów / red. Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski - Bydgoszcz, Polska : Muzeum Wojsk Lądowych, 2018 - p. 29-54

  Chapter in monograph 5
 • 17.
  Alkohol jako lekarstwo na podstawie przepisów zamieszczonych w traktacie Mihalya Lajosa Jeneya pt. Partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie wojny podjazdowej / Jacek Lasota (WW) // W: Alkohol w wojsku i na wojnie : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / red. Andrzej Niewiński - Oświęcim, Polska : Wydawnictwo Napoleon V, 2018 - p. 107-118

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Charakterystyka wojskowo-geograficzna obszaru Wzgórz Golan jako teatru działań wojennych Izraela w wojnie Yom Kippur w 1973 roku / Juliusz Tym (WW) // W: Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 5 / red. Grzegorz Kotlarz, Łukasz Nadolski - Bydgoszcz, Polska : Muzeum Wojsk Lądowych, 2018 - p. 221-243

  Chapter in monograph 5
 • 19.
  III. System Wykorzystania Doświadczeń jako narzędzie wspierające lessons learned w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Rafał Roman Chrupek (WW) // W: Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa / red. Agnieszka Szczygielska (WZiD): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 43-75

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Konfrontacje armii typu milicyjnego i zawodowego na wybranych przykładach w historii wojskowości / Michał Przybylak (WW) // W: Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej / red. Krzysztof Gąsiorek (WBN), Joanna Zych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 25-49

  Chapter in monograph / paper 20
 • 21.
  Polsko-żydowska współpraca w przygotowaniu działań nieregularnych przed rokiem 1939 / Michał Przybylak (WW) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 193-216

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Potencjał kryzysowy państw i możliwości jego pomiaru / Zbigniew Roman Lach (WW) // W: Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia / red. Robert Białoskórski, Piotr Górny (WZiD) - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018 - p. 61-90

  Chapter in monograph 20
 • 23.
  Potencjał obronny państwa / Andrzej Łaszczuk (WW) // W: Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa / red. Aneta Nowakowska - Krystman (WZiD), Adam Tomaszewski (WZiD), Paulina Zamelek - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 87-116

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  State Maritime Security Management / Witold Kustra (WW) // W: Challenges and threats to international security / red. Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warsaw, Poland : Multiprint, 2018 - p. 168-181

  Chapter in monograph 5
 • 25.
  Szefostwo Motoryzacji i Broni Pancernej Armii Polskiej na Wschodzie 1942-1943 / Juliusz Tym (WW) // W: Dzieje Służby Czołgowo-Samochodowej (1918-2018) : wybrane problemy - Łódź, Polska : Wydawnictwo Primum Verbum, 2018 - p. 191-215

  Chapter in monograph 5
 • 26.
  Wojna podjazdowa w poglądach Mihalya Lajosa Jeneya / Jacek Lasota (WW) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 75-90

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Wykorzystanie doświadczeń w sztuce wojennej: wybrane problemy / Rafał Chrupek (WW) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 29-58

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  Budowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP wobec wyzwań XXI wieku / Tomasz KOŚMIDER (WW) // W: Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 32-48

  Chapter of research work
 • 29.
  Myśl operacyjna w operacji Enduring Freedom / Rafał Chrupek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku: praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 53-77

  Chapter of research work
 • 30.
  Myśl operacyjna w operacji Iracka Wolność / Rafał Chrupek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku: praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 77-106

  Chapter of research work
 • 31.
  Nie tylko psy i słonie - militarne wykorzystanie nietypowych zwierząt / Michał Przybylak (WW) // W: Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki / red. Milena Palczewska (WBN), Jacek Lasota (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 226-251

  Chapter in monograph / paper 20
 • 32.
  Organizacja i szkolenie Artylerii Dywizyjnej 1. Dywizji Pancernej w latach 1942-1944 / Juliusz Tym (WW) // W: Studia artyleryjskie. T. 7 / red. Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski - Bydgoszcz, Polska : Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017 - p. 145-164

  Chapter in monograph / paper 5
 • 33.
  Podsumowanie: wnioski z badań / Tomasz Grzegorz Kośmider (WW) // W: Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 49-54

  Chapter of research work
 • 34.
  Przygotowanie Terytorium Państwa dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności elementem wzmocnienia potencjału bezpieczeństwa Polski w XXI wieku / Andrzej Łaszczuk (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 427-460

  Chapter in monograph / paper 20
 • 35.
  Rewolucja kubańska ( 1956-1959) w kontekście sztuki wojennej / Jacek Lasota (WW) // W: Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 4 / red. Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski - Bydgoszcz, Polska : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017 - p. 117-148

  Chapter in monograph 5
 • 36.
  Rosyjski problem Ukrainy. Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie / Marek Żyła (WW) // W: Wojna hybrydowa na Ukrainie : wnioski i rekomendacje dla Europy i świata / red. Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka - Piotrków Trybunalski, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia, 2017 - p. 139-169

  Chapter in monograph / paper 20
 • 37.
  Ukraine's russian problem. Russian and russian-language minorities in Ukraine / Marek Żyła (WW) // W: Hybrid Warfare in Ukraine: Outcomes and Recommendations for Europe and the World / red. Bogusław Pacek: Defence Education Enhancement Programme (DEEP) North Atlantic Treaty Organization, 2017 - p. 90-112

  Chapter in monograph / paper 5
 • 38.
  Wprowadzenie metodologiczne / Tomasz Grzegorz Kośmider (WW) // W: Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 3-7

  Chapter of research work
 • 39.
  Wybrana problematyka użycia psów w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej / Jacek Lasota (WW) // W: Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki / red. Milena Palczewska (WBN), Jacek Lasota (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 104-121

  Chapter in monograph / paper 20
 • 40.
  Wybrane koncepcje i teorie wojny i pokoju w historii nowożytnej i najnowszej / Jacek Lasota (WW) // W: Animus belli 2017. T. 1, Polemologia: wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego / red. Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 94-119

  Chapter in monograph / paper 20
 • 41.
  Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej i Wschodniej / Tadeusz KUBACZYK (WBN), Marek Żyła (WW) // W: Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar międzynarodowy / red. Marta Gębska (WBN), Mariusz Kubiak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 105-120

  Chapter in monograph
 • 42.
  Charakterystyka wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego / Witold Kustra (WW) // W: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 86-137

  Chapter of research work
 • 43.
  Charakterystyka wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa Polski / Witold Kustra (WW) // W: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 53-86

  Paper
 • 44.
  Dynamika ukraińskich wydatków obronnych w latach 2010-2016 / Tadeusz KUBACZYK, Marek Żyła (WW) // W: Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar międzynarodowy / red. Marta Gębska (WBN), Mariusz Kubiak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 189-207

  Chapter in monograph
 • 45.
  Koalicja wojskowa / Marek Żyła (WW) // W: Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard NIEDŹWIECKI, Wojciech Saletra, Anna Zagórska - Kielce, Polska : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016 - p. 204

  Encyclopaedic entry
 • 46.
  Konflikt na Ukrainie a bezpieczeństwo Polski / Łukasz Olszowy (WW) // W: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 61-70

  Chapter of research work
 • 47.
  Konflikt zbrojny / Marek Żyła (WW) // W: Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard NIEDŹWIECKI, Wojciech Saletra, Anna Zagórska - Kielce, Polska : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016 - p. 214-215

  Encyclopaedic entry
 • 48.
  Kształcenie i doskonalenie zawodowe personelu wojskowego innych państw w polskich uczelniach wojskowych w latach 2013-2016 / Jarosław Grabowski, Marek Żyła (WW) // W: Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej / red. Tadeusz KUBACZYK (WBN), Sławomir Piotrowski (WBN), Marek Żyła (WBN) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 26-54

  Chapter in monograph
 • 49.
  Między patriotyzmem a anarchią : czy Ukraina jest w stanie przeciwstawić się kryzysowi? / Marek Żyła (WW) // W: Si vis pacem, para bellum - dyplomacja czy siła? / red. Dariusz Nowak (WBN), Anna Zagórska, Marek Żyła (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 72-90

  Chapter in monograph
 • 50.
  Państwo Islamskie / Łukasz Olszowy (WW) // W: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 96-131

  Chapter of research work
 • 51.
  System Wykorzystania Doświadczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Rafał Chrupek (WW) // W: System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 125-166

  Chapter of research work
 • 52.
  Systemy Wykorzystania Doświadczeń sił zbrojnych wybranych państw i sojuszy / Rafał Chrupek (WW) // W: System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 90-124

  Paper
 • 53.
  Taktyka w konflikcie hybrydowym / Rafał Chrupek (WW) // W: Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 131-150

  Chapter in monograph
 • 54.
  Układ Warszawski / Marek Żyła (WW) // W: Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard NIEDŹWIECKI, Wojciech Saletra, Anna Zagórska - Kielce, Polska : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016 - p. 574-575

  Encyclopaedic entry
 • 55.
  Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa / Witold Kustra (WW) // W: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 36-52

  Chapter of research work
 • 56.
  Założenia metodologiczne / Rafał Chrupek (WW) // W: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 15-34

  Chapter of research work
 • 57.
  Założenia metodologiczne / Andrzej Polak (WW) // W: System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 16-89

  Chapter of research work
 • 58.
  Założenie metodologiczne / Rafał Chrupek (WW) // W: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 13-36

  Chapter of research work
 • 59.
  Zamrożone konflikty / Marek Żyła (WW) // W: Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard NIEDŹWIECKI, Wojciech Saletra, Anna Zagórska - Kielce, Polska : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016 - p. 605

  Encyclopaedic entry