Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: title = Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, organization = all organisational units, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (35)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne / Grzegorz Lewandowski (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 233 s.

  Scholarly monograph 100
 • 2.
  Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym / red. Karina Górska-Rożej (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD): Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 193 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 / Milena Palczewska (WBN), Aleksandra Kapuściak / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 4.
  Doświadczenia sektora cywilnego na szczeblu terenowym w dziedzinie obronnej: wnioski dla Polski: praca naukowo - badawcza / Dariusz Nowak (WBN), Grzegorz Lewandowski (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 5.
  Koncepcja projektowania operacyjnego a planowanie operacji połączonej w podejściu kompleksowym (Comprehensive Approach) : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.12.1.0 / Przemysław Paździorek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 147 s.

  Research work
 • 6.
  Kształtowanie bezpieczeństwa społecznego w oparciu o aksjologiczną analizę funkcjonowania wartości w relacjach społecznych : [praca naukowo-badawcza] / Anna Maria Drabarek (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 74 s.

  Research work
 • 7.
  Ochrona ludności w wybranych państwach europejskich : praca naukowo-badawcza : kod pracy III.2.6.1.0 / Jerzy Trocha / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 112 s.

  Research work
 • 8.
  Potrzeby i możliwości integracji modułu inżynieryjnego w systemach wspomagania decyzji : praca naukowo - badawcza : kod pracy: II.2.2.5.0 / Józef Janczak (WZiD), Stanisław Kowalkowski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 9.
  Potrzeby informacyjne systemu WRiA w środowisku sieciocentrycznym : praca naukowo-badawcza / Tomasz Całkowski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 113 s.

  Research work
 • 10.
  Prognoza obszarów i skali potencjalnych konfliktów w Europie i możliwości ich rozwiązywania : [praca naukowo-badawcza] (II.1.2.1.0) / Maciej Marszałek (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 98 s.

  Research work
 • 11.
  Przestrzeń informacyjna współczesnych konfliktów zbrojnych : praca naukowo-badawcza / Piotr DELA (WBN), Paweł Stobiecki (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 90 s.

  Research work
 • 12.
  Stosunki między Polską a Francją po 1989 roku: praca naukowo - badawcza / Karolina Julia Helnarska (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 220 s.

  Research work
 • 13.
  System cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.7.1.0 / Magdalena Wrzosek / Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 74 s.

  Research work
 • 14.
  Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza / Dariusz Nowak (WBN), Grzegorz Lewandowski (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 118 s.

  Research work
 • 15.
  Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych: praca naukowo - badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0 / Bogdan Grenda (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 134 s.

 • 16.
  Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0 / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Andrzej Mocarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 216 s.

  Research work
 • 17.
  Wybrane elementy logiki / Tomasz Zieliński (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 118 s.

  Scholarly textbook / script 80
 • 18.
  Wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce bezpieczeństwa ekonomicznego ONZ : aspekt globalny i polski : praca naukowo-badawcza / Marta Gębska (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 87 s.

  Research work
 • 19.
  Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej / Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 273 s.

  Scholarly monograph 100
 • 20.
  Zastosowanie metod ilościowych w procesach dowodzenia i zarządzania : praca naukowo-badawcza : II.2.24.3.0 / Tomasz Zieliński (WZiD), Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD) / Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 82 s.

  Research work
 • 21.
  Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0 / Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD), Tomasz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 62 s.

  Research work
 • 22.
  Zdolności operacyjne wojsk do prowadzenia działań stabilizacyjnych / Dariusz Szkołuda (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 173 s.

  Scholarly monograph 80
 • 23.
  Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0 / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 93 s.

  Research work
 • 24.
  Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 130 s.

  Scholarly monograph
 • 25.
  Czynniki kulturowe współpracy cywilno - wojskowej: praca naukowo - badawcza: kod pracy: III.2.9.1.0 / Paulina Rosłoń / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Research work
 • 26.
  Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju: praca naukowo - badawcza nr II. 2.25.1.0 / Janusz Olszewski (WZiD), Sylwester Tomasz Kurek (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Research work
 • 27.
  Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0 / Rafał Chrupek (WW), Piotr Lotarski, Łukasz Olszowy (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 145 s.

  Research work
 • 28.
  Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 340 s.

  Scholarly monograph
 • 29.
  Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 373 s.

  Scholarly monograph
 • 30.
  Przyczyny wojen hybrydowych w XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : III.2.10.1.0 / Albert Karolewski (AszWoj), Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 107 s.

 • 31.
  Rola Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w ochronie środowiska: praca naukowo - badawcza / Karolina Jabłońska, Stanisław Śladowski / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Research work
 • 32.
  System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 / Andrzej Polak (WW), Rafał Chrupek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

 • 33.
  Systemowe projektowanie operacyjne-próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań: [praca naukowo-badawcza] : kod pracy : II.2.28.2.0 / Przemysław Paździorek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 164 s.

  Research work
 • 34.
  Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Cz. 5, Urządzanie i utrzymywanie przepraw: praca naukowo - badawcza: kod pracy: II.2.2.2.0 / Waldemar Kawka (AszWoj) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 206 s.

  Research work
 • 35.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania sieciocentrycznego stanowiska dowodzenia w operacji : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.5.1.0 / Waldemar Łydka (WW), Leszek Kalman (WW) / Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 141 s.

  Research work