Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Joanna Taczkowska-Olszewska, organization = all organisational units, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (12)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 2.
  Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona - obowiązki - odpowiedzialność / Agnieszka Brzostek (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 100
 • 3.
  Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska, 2019 - 314 s.

  Scholarly monograph 100
 • 4.
  Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Monika Nowikowska (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Świadczenie usług drogą elektroniczną : komentarz / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2019 - 445 s.

  Scholarly monograph 100
 • 6.
  Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / Agnieszka Brzostek (IP), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Waldemar Kitler (WBN), Monika Nowikowska (IP), Filip Radoniewicz (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP), Krzysztof Wąsowski (IP) / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2019 - 433 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 7.
  Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - 261 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 8.
  Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Monografie prawnicze, 2018 - 348 s.

  Scholarly monograph 5
 • 9.
  Reforma ochrony danych osobowych - cel, narzędzia, skutki / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - 245 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 10.
  Reform of protection of personal data system : purpose, tools, effects / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - 139 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 11.
  Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2017 - 357 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 12.
  Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN) / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN): Adam Marszałek, 2016 - 479 s.