Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Przemysław Paździorek, organization = all organisational units, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. Przemysław Piotr Paździorek (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 234 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Koncepcja projektowania operacyjnego a planowanie operacji połączonej w podejściu kompleksowym (Comprehensive Approach) : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.12.1.0 / Przemysław Paździorek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 147 s.

  Research work
 • 4.
  Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] / Przemysław Paździorek (WW), Artur Staniec (WW), Marek Gryga (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

  Research work
 • 5.
  Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 / Andrzej Polak (AszWoj), Przemysław Paździorek (WW), Rafał Chrupek (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 172 s.

  Research work
 • 6.
  Systemowe projektowanie operacyjne-próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań: [praca naukowo-badawcza] : kod pracy : II.2.28.2.0 / Przemysław Paździorek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 164 s.

  Research work
 • 7.
  Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku / Przemysław Piotr Paździorek (WW) / Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - 460 s.