Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Piotr Lewandowski, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (8)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Soft power Rzeczypospolitej w Inicjatywie Trójmorza / Piotr Lewandowski (WBN) // Sprawy Międzynarodowe - 2020, t. 73, nr 2, p. 125-150

  Scholarly article 20
 • 2.
  US-China Technological Rivalry and its Implications for the Three Seas Initiative (3SI) / Piotr Grochmalski (WBN), Piotr Lewandowski (WBN), Paweł Paszak (WBN) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Special Issue 2, p. 840-853

  Scholarly article 100
 • 3.
  Geopolityczne idee wielkoprzestrzenne jako soft power : analiza przypadku Rzeczypospolitej / Piotr Lewandowski (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 3(698), p. 59-80

  Scholarly article 20
 • 4.
  Kod geopolityczny : koncepcja teoretyczna i metodologiczna / Piotr Lewandowski (WBN) // Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2019, vol. 16, no. 4(61), p. 297-315

  Scholarly article 20
 • 5.
  Niegdysiejsze wojny przyszłości - recenzja / Piotr Lewandowski (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 4 (695), p. 146-151

  Review 7
 • 6.
  Recenzja: Hybrydowość współczesnych konfliktów zbrojnych. Bogusław Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2018, s. 248 / Piotr Lewandowski (WBN) // Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2018, nr 3, p. 469-472

  Review 9
 • 7.
  Wojna hybrydowa instrumentem rywalizacji? Mirosław Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Difin, Warszawa 2018, s. 214 / Piotr Lewandowski (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 1 (692), p. 141-145

  Review 7
 • 8.
  Wyzwania i problemy w procesie kształcenia oficera Rzeczypospolitej Polskiej - raport z konferencji naukowej / Piotr Lewandowski (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 2 (693), p. 161-165

  Communique