Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Zdzisław Malinowski, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  The Swot Analysis in the Development of the Strategy for the use of Unmanned Aerial Vehicles in the Polish Armed Forces Logistics / Zdzisław Malinowski (WW) // Proelium - 2019, t. VIII, nr 3, p. 63-86

  Scholarly article 5
 • 2.
  Wdrażanie nowych technologii w celu ochrony konwojów i urządzeń logistycznych realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 349-369

  Scholarly article 20
 • 3.
  Możliwości wykorzystywania cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w logistyce wojskowej / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 203-216

  Scholarly article 8
 • 4.
  Zadania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 760-777

  Scholarly article 8
 • 5.
  Połączona grupa wsparcia logistycznego gwarantem efektywnego wsparcia logistycznego sojuszniczej operacji połączonej / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2017, nr 12 (CD), p. 637-652

  Scholarly article 8
 • 6.
  The impact of new technologies on supply chain management in the armed forces / Zdzisław Malinowski (WW) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki - 2017, nr 4, p. 231-248

  Scholarly article 8
 • 7.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk obrony terytorialnej / Zdzisław Malinowski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2017, nr 3, p. 32-35

  Scholarly article 1
 • 8.
  Zastosowanie nowych technologii w zabezpieczeniu logistycznym wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki / Zdzisław Malinowski (WW) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 106, nr 1, p. 79-101

  Scholarly article 1
 • 9.
  Modernizacja techniczna sprzętu wojskowego jako element logistyki zwrotnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie przeciwlotniczego zestawu rakietowego S-125 Newa S.C. / Zdzisław Malinowski (WW), Korneliusz Pawlikowski // Systemy Logistyczne Wojsk - 2016, nr 44, p. 243-259

  Scholarly article 7
 • 10.
  The role of unmanned aerial vehicles in the formation of a secure military supply chain / Zdzisław Malinowski (WW) // Security and Defence Quarterly - 2016, vol. 12, no 3, p. 19-45

  Scholarly article 7
 • 11.
  Współpraca ogniw terytorialnego systemu zaopatrywania jednostek wojskowych podstawą ich optymalnego zabezpieczenia przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze / Zdzisław Malinowski (WW) // Logistyka - 2016, nr 4, p. 14-19

  Popular science article