Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Milena Palczewska, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (38)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Polemology as a subject of teaching in higher studies / Milena Palczewska (WBN) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 373-388

  Scholarly article 20
 • 2.
  Powernomics and Powermetrics : A Key to Understand Security, Economics, and International Politics / Milena Palczewska (WBN) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 3, p. 425-433

  Scholarly article 100
 • 3.
  The security perception and security policy of Poland, 1989–2017 / Milena Palczewska (WBN) // Defense & Security Analysis - 2020, -, p. 1-16

  Scholarly article 100
 • 4.
  Uniformed Classes in Poland And Their Role in The Process of Shaping Young People's Pro-Defense and Citizen Attitudes / Milena Palczewska (WBN) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 16017-16024

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 5.
  Polemologia - podstawy, kategorie, analizy / Milena Palczewska (WBN) / Ząbki, Polska : nakład autora, 2019 - 300 s.

  Scholarly monograph 20
 • 6.
  Polemological barometres as as a tool for analyzing wars and armed conflicts / Milena Palczewska (WBN) // W: Contemporary Approachesin Social Science Researches / red. Christian Ruggiero Hasan, Arslan Giovanna Gianturco - Bialystok, Poland : E-BWN, 2019 - p. 567-575

  Chapter in monograph 5
 • 7.
  Sztuka wojenna i polemologia : korelacje, związki i zależności / Milena Palczewska (WBN) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 29-47

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Polemology and origins of war / Milena Palczewska (WW) // W: Transformations in Economics and Business in the 21st Century / red. Mahmut Zortuk, Hasan Arda Burhan, Seyhat Bayrak-Gezdim, Semih Karacan - Skopje, Macedonia : Akademi Press Center, 2018 - p. 15-35

  Chapter in monograph / paper 5
 • 9.
  Demography of war and methods for calculating the loss of life / Milena Palczewska (WBN) // W: Proceedings of The 5th International Conference on Research in Behavioral and Social Science: Diamond Scientific Publication, 2018 - p. 35-52

  Chapter in monograph / paper 5
 • 10.
  Economic and Political Aspects of Wars and Armed Conflicts / Milena Palczewska (WW) // Chinese Business Review - 2018, Vol. 17, No. 8, p. 421-429

  Scholarly article 10
 • 11.
  Interdisciplinary Approach to Polemological Research / Milena Palczewska (WW) // ATINER's Conference Paper Series - 2018, no INL2018-2512, p. 3-20

  Scholarly article / paper 1
 • 12.
  Kobiety polskie w ruchu niepodległościowym w kontekście działań nieregularnych / Milena Palczewska (WBN) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 171-192

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Modern conditions for the functioning of the state defence system : polemological approach / Milena Palczewska (WW) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2018, z. 128, p. 333-344

  Scholarly article 11
 • 14.
  Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa / Milena Palczewska (WW) // W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku / red. Julia Nowicka (WW), Anna Kurkiewicz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 175-187

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Państwa nieuznawane jako przedmiot negocjacji / Milena Palczewska (WW) // W: Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 27-52

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Security Studies and Polemology - Common Research Areas / Milena Palczewska (WW) // Journal of Social Sciences and Humanities - 2018, Vol. 1, No. 2, August 2018, p. 78-84

  Scholarly article 1
 • 17.
  The essence of interdisciplinary research / Milena Palczewska (WW) // UR Journal of Humanities and Social Sciences - 2018, 2 (7), p. 69-84

  Scholarly article 1
 • 18.
  Tradycje i doświadczenia z organizacji edukacji obronnej młodzieży / Milena Palczewska (WW) // W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku / red. Julia Nowicka (WW), Anna Kurkiewicz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 77-89

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Wojna jako zjawisko społeczne i przedmiot socjologii wojny / Milena Palczewska (WBN) // W: Kultura pokoju : kultura dialogu, dialog w kulturze / red. Helena Marek, Bożena Piątkowska - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Poznań), 2018 - p. 73-89

  Chapter in monograph 5
 • 20.
  Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki / red. Milena Palczewska (WBN), Jacek Lasota (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 330 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 21.
  Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego / red. Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 249 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 22.
  Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 / Milena Palczewska (WBN), Aleksandra Kapuściak / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 23.
  Grecko - turecki konflikt o Cypr - ujęcie polemologiczne / Milena Palczewska (WW) // W: Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego / red. Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 164-177

  Chapter in monograph / paper 20
 • 24.
  Interdisciplinary approach to polemological research / Milena Palczewska (WW) / Warsaw, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 126 s.

  Scholarly monograph 100
 • 25.
  Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych / Milena Palczewska (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 131 s.

  Scholarly monograph 100
 • 26.
  Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 752 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 27.
  Rola wybranych formacji wykonujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa / Milena Palczewska (WBN) // W: Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 81-109

  Chapter of research work
 • 28.
  Security studies and polemology : correlations, relationships and dependencies / Milena Palczewska (WW) // Security and Defence Quarterly - 2017, vol. 15, no 2, p. 3-20

  Scholarly article 7
 • 29.
  Socjologia wojny / Milena Palczewska (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

  Scholarly monograph 100
 • 30.
  Sojusze a obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Milena Palczewska (WBN) // W: Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 38-80

  Chapter of research work
 • 31.
  Uwarunkowania geopolityczne obronności Rzeczypospolitej Polskiej / Milena Palczewska (WBN) // W: Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-37

  Chapter of research work
 • 32.
  Wojna a system obronny państwa : ujęcie polemologiczne / Milena Palczewska (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 93-113

  Chapter in monograph / paper 20
 • 33.
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski - wyzwania, zagrożenia, perspektywy / Milena Palczewska (WBN) // Studia Mazowieckie - 2016, nr 3, p. 185-199

  Scholarly article 6
 • 34.
  Demographic aspects of war and armed conflicts / Milena Palczewska (WW) // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej - 2016, nr 4 (105), p. 208-226

  Scholarly article 8
 • 35.
  Eurokorpus : wielonarodowe siły szybkiego reagowania / Milena Palczewska (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 349-358

  Chapter in monograph
 • 36.
  Państwa nieuznawane w przestrzeni międzynarodowej : ujęcie polemologiczne / Milena Palczewska (WBN) // W: Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne / red. Andrzej Polak (AszWoj), Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 37-53

  Chapter in monograph
 • 37.
  Polemologia i irenologia w badaniach problemów wojny i pokoju / Milena Palczewska (WW), Magdalena Centkowska / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 141 s.

  Scholarly monograph
 • 38.
  Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne / red. Andrzej Polak (AszWoj), Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 327 s.

  Editorial scholarly monograph