Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Dariusz Majchrzak, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (13)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Lekcja pokonywania trudności : Dariusz Majchrzak, Piotr Wilczyński i Jacek Żołnierkiewicz dyskutują o wielkich kryzysach w przemyśle zbrojeniowym oraz tendencjach panujących na rynku handlu bronią / Dariusz Majchrzak (WBN), Piotr Wilczyński, Jacek Żołnierkiewicz // Polska Zbrojna - 2020, nr 9 (893), p. 10-18

  Interview
 • 2.
  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - 424 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 44-67

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  O zarządzaniu kryzysowym inaczej : zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie bezpieczeństwem? / Dariusz Majchrzak (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 4 (695), p. 39-61

  Scholarly article 7
 • 5.
  Aktualne rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 59-66

  Chapter of research work
 • 6.
  Możliwości zmian zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 66-76

  Chapter of research work
 • 7.
  Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0 / Marian Kuliczkowski (WBN), Waldemar Kitler (WBN), Witold Lidwa (WBN), Alicja Kos (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Zenon Sobejko (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 131 s.

  Research work
 • 8.
  Siły Zbrojne RP w międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego : (sprawozdanie z badań) / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 28-44

  Chapter of research work
 • 9.
  Strukturalny aspekt systemu zarządzania kryzysowego w SZ RP / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 50-59

  Chapter of research work
 • 10.
  System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza / Grzegorz SOBOLEWSKI (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 11.
  Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowana działalność uprawnionych organów administracji publicznej / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 64-73

  Chapter of research work
 • 12.
  Zintegrowany system zarządzania kryzysowego i ochrony ludności : synteza wyników badań w zadaniu integracja działań w zakresie ochrony ludności w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych w czasie wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.1.5.2.0 / Witold Lidwa (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Grzegorz SOBOLEWSKI (WBN), Bogdan Michailiuk (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 83 s.

  Research work
 • 13.
  Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II. 1. 8. 2. 0 / Dariusz Majchrzak (WBN), Bogdan Michailiuk (WBN), Irmina Denysiuk (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 93 s.

  Research work