Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Lech Drab, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (13)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Korespondencja pierwszych polskich dyplomatów wojskowych 1918-1945. Polskie ataszaty wojskowe w świetle dokumentów 1918-1938. Tom 1. / Lech Drab (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020

  Scholarly monograph 100
 • 2.
  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Część 2 / red. Marta Gębska (WBN), Halina Świeboda (WBN), Lech Drab (WBN) - Warszawa, Polska : Difin, 2020 - 430 s.

  Scholarly monograph 20
 • 3.
  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 257-273

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Wyzwania dla dyplomacji w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Część 2 / red. Marta Gębska (WBN), Halina Świeboda (WBN), Lech Drab (WBN) - Warszawa, Polska : Difin, 2020 - p. 351-364

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 104-124

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Rola dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego / Lech Drab (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 3(698), p. 81-94

  Scholarly article 20
 • 7.
  100 lat polskiej dyplomacji wojskowej / Lech Drab (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 3 (694), p. 97-115

  Scholarly article 7
 • 8.
  Defence diplomacy : an important tool for the implementation of foreign policy and security of the state / Lech Drab (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2018, vol. 20, nr 3, p. 57-71

  Scholarly article 7
 • 9.
  Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP / Lech Drab (WBN) / Warszawa, Polska : Difin, 2018 - 244 s.

  Scholarly monograph 100
 • 10.
  Nowe struktury UE i NATO w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego / Lech Drab (WBN) // W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 1, Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne / red. Marta Gębska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 12-29

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  PESCO wyzwaniem dla Polski czy wzmocnieniem jej bezpieczeństwa? / Lech Drab (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 2 (693), p. 21-31

  Scholarly article 7
 • 12.
  Dyplomacja obronna : nowy instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa / Lech Drab (WBN) // Sprawy Międzynarodowe - 2017, t. 70, nr 1, p. 136-147

  Scholarly article 12
 • 13.
  Attaché obrony : status i funkcjonowanie : wybór dokumentów / red. Lech Drab (WBN), Agnieszka Sochan - Warszawa, Polska : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Dyplomacja Obronna, 2016 - 815 s.

  Editorial scholarly monograph