Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Sylwia Walasik, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Kształtowanie się wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w badaniach własnych / Sylwia Walasik (WZiD) // W: Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 63-90

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa / Sylwia Walasik (WZiD), Patrycja Małecka (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 153 s.

  Scholarly monograph 80
 • 3.
  Świadomość obronna społeczeństwa / Sylwia Walasik (WZiD) // W: Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 53-62

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Uwarunkowania wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Sylwia Walasik (WZiD) // W: Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 11-52

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Dostosowanie systemu Obsługi Strumieni Finansowania do potrzeb indywidualnych użytkowników / Sylwia Walasik (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 4 (24), p. 192-202

  Scholarly article 6
 • 6.
  Oddziaływanie środowiska wychowawczego na świadomość obronną społeczności lokalnej / Sylwia Walasik (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1 / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - p. 153-163

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Zmiany w otoczeniu bliższym Sił Zbrojnych RP / Sylwia Walasik (WZiD) // W: Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 29-47

  Chapter in monograph