Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Wojciech Więcek, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (19)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Rok jubileuszowy stulecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / Wojciech Więcek (AszWoj), Anita Omelczuk // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 303-321

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Combating destabilising forces in modern operations : research report / Wojciech Więcek // Security and Defence Quarterly - 2019, vol. 25, no. 3, p. 37-54

  Scholarly article 20
 • 3.
  Kształcenie oficerów dyplomowanych : kilka refleksji na temat taktyki i historii / Wojciech Więcek (AszWoj) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 2(697), p. 72-85

  Scholarly article 20
 • 4.
  Taktyka jako przedmiot fakultatywny na cywilnych kierunkach studiów / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 411-424

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja / Juliusz Tym (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 203 s.

  Scholarly textbook / script 100
 • 6.
  Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego / Wojciech Więcek / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 147 s.

  Scholarly monograph
 • 7.
  Taktyka wojsk lądowych we współczesnych operacjach militarnych / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 5 / red. Grzegorz Kotlarz, Łukasz Nadolski - Bydgoszcz, Polska : Muzeum Wojsk Lądowych, 2018 - p. 589-605

  Chapter in monograph 5
 • 8.
  Wiedza operacyjno-taktyczna w procesie kształcenia oficerów dyplomowych / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa / red. Agnieszka Szczygielska (WZiD): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 27-42

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Factors determining battalion’s combat capabilities (battalion tactical battle group) / Wojciech Więcek (AszWoj) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki - 2017, nr 3, p. 70-80

  Scholarly article 8
 • 10.
  Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.4.2.0 / Leszek Elak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) / red. Leszek Elak (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 141 s.

  Research work
 • 11.
  Modern approach to tactical activities / Krzysztof Wysocki (WW), Wojciech Więcek (AszWoj), Mariusz Ochalski / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 264 s.

  Scholarly monograph 100
 • 12.
  Symulacja działań w cyklu decyzyjnym / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Teoretyczny i praktyczny wymiar synchronizacji działań - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 33-60

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 13.
  Synchronizacja działań w teorii klasyfikacji / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Teoretyczny i praktyczny wymiar synchronizacji działań - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-32

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Teoretyczny i praktyczny wymiar synchronizacji działań / Krystian Paweł Frącik (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 144 s.

  Scholarly monograph 80
 • 15.
  Walka w terenie zurbanizowanym / Wojciech Więcek (AszWoj) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2017, nr 1, p. 8-15

  Popular science article
 • 16.
  Zdolności operacyjno - taktyczne - nowe kierunki / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.4.2.0 / red. Leszek Elak (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - p. 88-128

  Chapter of research work
 • 17.
  Zwiększenie zdolności do obrony kraju / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty / red. Leszek Elak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 199-240

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - 433 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 19.
  Zmierzch czy renesans działań powietrzno-lądowych? / Wojciech Więcek (AszWoj) // W: Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 339-352

  Chapter in monograph