Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Maciej Wojtacki, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (9)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Prace parlamentarne nad reformą prawa wyborczego w Sejmie III kadencji (1930 - 1935) / Maciej Wojtacki (IP) // Studia Wyborcze - 2020, t. 29, p. 55-83

  Scholarly article 20
 • 2.
  Ewolucja pozycji prawnoustrojowej samorządu terytorialnego w procesie zmian konstytucyjnych w II Rzeczypospolitej w świetle obecnego stanu badań / Maciej Wojtacki (IP) // W: Stulecie samorządu : 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego / red. Janusz Mierzwa, Tadeusz Skoczek - Warszawa, Polska Kraków, Polska : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Fall, 2019 - p. 9-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  Czesław Jankowski jako publicysta wileńskiego „Słowa” (1922-1929) / Maciej Wojtacki (WBN) // W: Czesław Jankowski 1857-1929 między tutejszością a europejskością : zbiór studiów / red. Irena Fedorowicz, Mirosław Dawlewicz - Wilno, Litwa : Vilniaus universiteto leidykla, 2018 - p. 209-222

  Chapter in monograph 5
 • 4.
  Rozważania nad pojęciem cenzury wojskowej w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego w świetle regulacji wprowadzonych w okresie walk o granice II Rzeczypospolitej / Maciej Wojtacki (WBN) // Wojskowy Przegląd Prawniczy - 2018, nr 2, p. 5-21

  Scholarly article 5
 • 5.
  Sejm, struktura i linie rozwojowe : przyczynek do początków działalności Sejmu Ustawodawczego (1919-1922) / Maciej Wojtacki (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2018, nr 6 (149), p. 241-252

  Scholarly article 11
 • 6.
  Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej / Maciej Wojtacki (WBN) // Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 2017, T. XII, nr 14 (2), p. 63-85

  Scholarly article 10
 • 7.
  Konferencja na Zamku nad rewizją konstytucji marcowej, Warszawa, 17 grudnia 1929 r. (opracował Maciej Wojtacki) / Maciej Wojtacki (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2016, nr 5(136), p. 220-234

  Scholarly article 11
 • 8.
  Pomiędzy legitymizacją władzy a instytucjonalizacją autorytetu : Piłsudski i piłsudczycy na drodze ku Konstytucji kwietniowej / Maciej Wojtacki (WBN) // W: Józef Piłsudski (1867 – 1935). Człowiek, żołnierz, polityk / red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow - Toruń, Polska : Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - p. 181-200

  Chapter in monograph
 • 9.
  Represje administracyjne wobec „Przeglądu Wileńskiego” Ludwika Abramowicza w latach trzydziestych XX wieku. Przyczynek do polityki prasowej obozu pomajowego / Maciej Wojtacki (WBN) // Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich - 2016, t. LXXXI, z. 3, p. 129-150

  Scholarly article 15