Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Grzegorz SOBOLEWSKI, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa / red. Grzegorz SOBOLEWSKI, Bogdan Michailiuk (WBN), Irmina Denysiuk (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 475 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Organizacja zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej / Grzegorz SOBOLEWSKI // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 76-87

  Chapter of research work
 • 3.
  Potrzeby i możliwości wsparcia wojskowego organów władzy oraz społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych / Grzegorz SOBOLEWSKI // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 45-50

  Chapter of research work
 • 4.
  Siły Zbrojne RP w narodowym systemie zarządzania kryzysowego / Grzegorz SOBOLEWSKI // W: System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-27

  Chapter of research work
 • 5.
  System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza / Grzegorz SOBOLEWSKI (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 6.
  Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych / Grzegorz SOBOLEWSKI (WBN) // W: Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego / red. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 403-417

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Zintegrowany system zarządzania kryzysowego i ochrony ludności : synteza wyników badań w zadaniu integracja działań w zakresie ochrony ludności w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych w czasie wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.1.5.2.0 / Witold Lidwa (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Grzegorz SOBOLEWSKI (WBN), Bogdan Michailiuk (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 83 s.

  Research work