Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = A, Zagórska, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Security of the Republic of Poland in national and international dimensions : Poland's 20 years in the NATO : security of the future / red. Andrzej Soboń (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 632 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań. / red. Paweł Majdan (WW), Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018

  Scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 3.
  Challenges and threats to international security / red. Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warsaw, Poland : Multiprint, Ruch Wspólnot Obronnych, 2018 - 182 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 4.
  Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym / red. Bogdan Grenda (WBN), Anna Aleksandra Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018

  Editorial scholarly monograph 20
 • 5.
  Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia / red. Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - 166 s.

  Scholarly monograph
 • 6.
  Wstęp / Bogdan Grenda (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska // W: Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym / red. Bogdan Grenda (WBN), Anna Aleksandra Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 7-15

  Introduction / preface
 • 7.
  Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard NIEDŹWIECKI, Wojciech Saletra, Anna Zagórska - Kielce, Polska : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016 - 621 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 8.
  Si vis pacem, para bellum - dyplomacja czy siła? / red. Dariusz Nowak (WBN), Anna Zagórska, Marek Żyła (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 216 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 9.
  Społeczny kontekst bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych / red. Anna Zagórska - Kielce, Polska : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016 - 259 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 10.
  Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym / red. Ryszard NIEDŹWIECKI (WBN), Anna Aleksandra Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 286 s.

  Scholarly monograph