Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Dariusz Grala, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (22)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Logistyka a bezpieczeństwo : innowacyjne rozwiązania logistyczne / red. Joanna Antczak (WZiD), Mariusz Fornal (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 163 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski / Dariusz Grala (WZiD) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 185-199

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  New trends in managing the defense potential of NATO / Tomasz Jałowiec (WZiD), Dariusz Grala (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD) // The interdisciplinary approach to research, innovation and practice - 2019, no. 8, p. 19-030

  Scholarly article / paper 5
 • 4.
  Rozwój kadr korpusu osobowego logistyki / Andrzej Bursztyński, Dariusz Grala (WZiD), Tomasz Jałowiec (WZiD), Bartosz Kozicki, Krzysztof Ogonowski, Sławomir Paterak, Adam Jan Pańczuk (WW), Dariusz Siergiej, Krzysztof Urban, Jarosław Winiarski (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 257-285

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Use of maritime transport by Polish Armed Forces : experience and future / Tomasz Jałowiec (WZiD), Dariusz Grala (WZiD), Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD) // W: Naše More 2019 / red. Srećko Krile - Dubrovnik, Croatia : University of Dubrovnik, Maritime Department, 2019 - p. 194-201

  Chapter in monograph 5
 • 6.
  Efektywność procesów zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacjach wielonarodowych. / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 346-356

  Scholarly article 8
 • 7.
  Efektywność zadań w podsystemie technicznym wojskowego systemu logistycznego / Dariusz Grala (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 7, p. 2-8

  Scholarly article 8
 • 8.
  Zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wielonarodowych / Dariusz Grala (WZiD) // W: Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności / red. Tomasz Jałowiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 72-94

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk we współczesnych operacjach - wymiar narodowy, wielonarodowy i cywilny / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 131-141

  Scholarly article 8
 • 10.
  Efektywność podsystemu technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wielonarodowych / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2017, nr 12 (CD), p. 253-269

  Scholarly article 8
 • 11.
  Możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych w procesie zabezpieczenia technicznego wojsk podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych / Dariusz Grala (WZiD) // W: Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0] / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 33-49

  Chapter in monograph
 • 12.
  Perspektywy zaangażowania polskich kontyngentów wojskowych w operacje wielonarodowe / Dariusz Grala (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 4 (24), p. 36-60

  Scholarly article 6
 • 13.
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego ,,Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" / Dariusz Grala (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 3 (23), p. 215-218

  Communique
 • 14.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju / Dariusz Grala (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 106, nr 1, p. 66-78

  Scholarly article 5
 • 15.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego batalionu w walce / Dariusz Grala (WZiD) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 55-56

  Chapter of research work
 • 16.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach prowadzonych poza granicami kraju : wybrane aspekty / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 48-89

  Chapter in monograph
 • 17.
  Wybrane aspekty wsparcia logistycznego PKW w operacjach poza granicami kraju z wykorzystaniem terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego / Dariusz Grala (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 90-107

  Chapter in monograph
 • 18.
  Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 / Witold Słomiany (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Dariusz Grala (WZiD), Adam Jan Pańczuk (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 129 s.

  Research work
 • 19.
  Zabezpieczenie techniczne w walce / Dariusz Grala (WZiD) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 67-76

  Chapter of research work
 • 20.
  Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2016, nr 12, p. 146-159

  Scholarly article 8
 • 21.
  Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział / Dariusz Grala (WZiD), Marcin Gromek (WW), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Adam Jan Pańczuk (WW), Witold Słomiany (WZiD) / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 321 s.

  Scholarly textbook / script
 • 22.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych / Dariusz Grala (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 145 s.

  Scholarly monograph