Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Marek Telesfor Markiewicz, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (19)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Airport charges as an instrument of competition between airports in the European Union. Legislative aspects / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 5-19

  Scholarly article 5
 • 2.
  Air traffic crisis management in the European airspace – the legal context and the experience of the Network Manager / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 5-28

  Scholarly article 5
 • 3.
  Economic and financial aspects of air traffic management in Polish airspace / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 20-36

  Scholarly article 5
 • 4.
  Ekonomiczno-finansowe aspekty bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym / red. Elżbieta Dynia, Sabina Kubas - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 16-39

  Chapter in monograph / paper 20
 • 5.
  Instytucjonalne aspekty wojskowego zaangażowania w proces modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, nr 125, p. 83-99

  Scholarly article 5
 • 6.
  Legal conditions and the allocation of slots at Polish airports / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 117, nr 4, p. 5-26

  Scholarly article 5
 • 7.
  Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania / red. Elżbieta Dynia, Marcin Pączek - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 9-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 8.
  Łączność kontroler-pilot łączem transmisji danych (CPDLC) w europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania / red. Jacek Nowak, Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Marek Kustra - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2018 - p. 175-193

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 275 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 10.
  Polish experience in operational air traffic management in the context of European airspace integration / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 112, nr 3, p. 21-41

  Scholarly article 1
 • 11.
  Szkolenie i doskonalenie personelu służb zarządzania ruchem lotniczym w świetle nowych wyzwań / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 98-123

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  The search for an optimal form of civil-military cooperation in the air traffic management in Poland. New challenges - new solutions / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 111, nr 2, p. 5-25

  Scholarly article 1
 • 13.
  Działalność menedżera sieci w świetle przepisów prawa oraz doświadczeń w zakresie realizacji funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze / red. Dominika Wetoszka - Gdynia, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017 - p. 123-139

  Chapter in monograph / paper 20
 • 14.
  Służby żeglugi powietrznej w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa / red. Jacek Fabisiak - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2017 - p. 73-96

  Chapter in monograph / paper 5
 • 15.
  Uwarunkowania i kierunki rozwoju elastycznego użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, z. 116, p. 181-207

  Scholarly article 7
 • 16.
  Wojskowe aspekty bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie / red. Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 - p. 37-62

  Chapter in monograph / paper 20
 • 17.
  Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2017, nr 2(6), p. 118-129

  Scholarly article 5
 • 18.
  Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2016, nr 4(5), p. 56-78

  Scholarly article 5
 • 19.
  Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 340 s.

  Scholarly monograph