Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Piotr Górny, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Information security management in the global world of the 21st century / Piotr Maśloch (WZiD), Piotr Górny (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 321-331

  Scholarly article 20
 • 2.
  Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia / red. Robert Białoskórski, Piotr Górny (WZiD) - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018 - 391 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 3.
  Analiza ryzyka w kontroli zarządczej / Piotr Górny (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 58-59

  Abstract
 • 4.
  Elastyczność struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.10.2.0 / Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD), Tomasz Zieliński (WZiD) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 66 s.

  Research work
 • 5.
  Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0 / Piotr Górny (WZiD), Izabela Horzela (WZiD), Tomasz Zieliński (WZiD) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 71 s.

  Research work
 • 6.
  Zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy zarządzania / Piotr Jerzy Górny (WZiD), Jerzy Krawiec, Piotr Maśloch (WZiD) / Katowice, Polska : Wydawnictwo Naukowe SOPHIA, 2017 - 137 s.

  Scholarly monograph 20
 • 7.
  Zastosowanie metod ilościowych w procesach dowodzenia i zarządzania : bpraca naukowo-badawcza : II.2.24.3.0 / Tomasz Zieliński (WZiD), Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD) / Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 82 s.

  Research work
 • 8.
  Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla zwiększenia sprawności sił zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] : II.2.10.7.0 / Piotr Górny (WZiD), Izabela Horzela (WZiD), Tomasz Zieliński (WZiD) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 67 s.

  Research work
 • 9.
  Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0 / Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD), Tomasz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 62 s.

  Research work
 • 10.
  Cyberbezpieczeństwo - podejście systemowe / Piotr Górny (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 2 (18), p. 75-89

  Scholarly article 6