Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Franciszek Dąbrowski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (18)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  "Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Pojęcie "bezpieczeństwo" w języku podstawowych dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 99-116

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  The Auschwitz-Birkenau Museum & Memorial Site. The Former German Nazi Concentration and Extermination Camp: The History of the Institution of Memory and its Operating Principles. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Institute of National Remembrance Review - 2020, no 2, p. 53-140

  Scholarly article 5
 • 4.
  Absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej w rzeczywistości dyktatury komunistycznej : zarys losów / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 219-237

  Chapter in monograph / paper 20
 • 5.
  Archivos del régimen (1989-2017) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones: Guía de transición democrática: La experiencia polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 14-23

  Chapter in monograph 5
 • 6.
  Cyfrowe Archiwum – system informacji archiwalnej i środowisko pracy archiwisty w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Rocznik Antropologii Historii - 2019, nr 12

  Scholarly article / paper 20
 • 7.
  Dismantelamiento del aparato de seguridad estatal (1989-1991) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones: Guía de transición democrática: La experiencia polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 7-13

  Chapter in monograph 5
 • 8.
  Memoria de naciones: Guía de transición democrática: La experiencia polaca / Franciszek Dąbrowski (IHW), Radosław Peterman / Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - 44 s.

  Scholarly monograph 20
 • 9.
  Początki unii Polski i Litwy : motywacje, punkty wyjścia, konsekwencje / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Mówią Wieki : czasopismo historyczne - 2019, nr 2, p. 29-33

  Popular science article
 • 10.
  Transformación del sistema político (1988–1991) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones: Guía de transición democrática: La experiencia polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 3-6

  Chapter in monograph 5
 • 11.
  Central Europe after 1918 : a short outline / Dariusz Miszewski (WBN), Franciszek Dąbrowski (WBN), Marek Deszczyński (WBN), Grzegorz Wnętrzak (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2018, vol. 19, nr 2, p. 13-38

  Scholarly article 7
 • 12.
  Grody jako instytucje władzy w monarchii wczesnopiastowskiej (w źródłach pisanych) / Franciszek Dąbrowski (WBN) // Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne - 2018, nr 2(17), p. 122-155

  Scholarly article 4
 • 13.
  Cursus honorum w monarchii Bolesława Wstydliwego / Franciszek Dąbrowski (WBN) // W: Kościół w Polsce a sąsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu / red. Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Neriton, 2017 - p. 129-142

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Dismantling of the State Security Apparatus (1989-1991) / Franciszek Dąbrowski (WBN) // W: Memory of Nations Democratic Transition Guide : The Polish Experience - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2017 - p. 7-13

  Chapter in monograph 5
 • 15.
  Memory of Nations Democratic Transition Guide : The Polish Experience / Franciszek Dąbrowski (IHW), Radosław Peterman / Praha, Czech Republic : CEVRO, 2017 - 43 s.

  Scholarly monograph 20
 • 16.
  Regime archives (1989-2017) / Franciszek Dąbrowski (WBN) // W: Memory of Nations Democratic Transition Guide : The Polish Experience - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2017 - p. 14-23

  Chapter in monograph 5
 • 17.
  System informacyjny Departamentu III MSW : analiza informacji i prowadzenie dokumentacji działań operacyjnych / Franciszek Dąbrowski (WBN) // W: High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL / red. Mirosław Sikora, Piotr Fuglewicz - Warszawa, Polska : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, 2017 - p. 551-567

  Chapter in monograph / paper 20
 • 18.
  Transformation of the political system (1988-1991) / Franciszek Dąbrowski (WBN) // W: Memory of Nations Democratic Transition Guide : The Polish Experience - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2017 - p. 3-6

  Chapter in monograph 5