Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Zbigniew Leśniewski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (40)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Kategorie edukacyjne a kategorie wpływu społecznego / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 105-117

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Kierowanie szkoleniem Wojska Polskiego / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / red. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska - Toruń, Polska Białystok, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019 - p. 223-246

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej / red. Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 139 s.

  Scholarly monograph 20
 • 4.
  Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku / Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 666 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie edukacji wojskowej klas mundurowych , Legii Akademickiej i Programu Paszport / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie / red. Ilona Urych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 46-65

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Tożsamość dydaktyki wojskowej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018 - p. 161-175

  Chapter in monograph / paper 5
 • 7.
  Aktualne uwarunkowania szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017 - p. 99-219

  Paper
 • 8.
  Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Wartości, wychowanie, kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas", 2017 - p. 209-220

  Chapter in monograph / paper 5
 • 9.
  Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 110 s.

  Research work
 • 10.
  Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 752 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 11.
  Ocena możliwości zastosowania teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / red. Tadeusz Graca, Dorota Łażewska - Józefów, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017 - p. 249-274

  Chapter in monograph / paper 5
 • 12.
  Opinie o możliwościach zastosowania teorii konektywizmu i konstruktywizmu w szkoleniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017 - p. 220-247

  Paper
 • 13.
  Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Grzegorz Pilarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017

 • 14.
  Procesy informacyjne w edukacji obronnej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 113-130

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Programowanie ćwiczeń SZRP, planowanie i rozliczanie działalności w resorcie obrony narodowej, ocena jednostek organizacyjnych SZRP oraz dyscyplina wojskowa jako funkcje zarządzania szkoleniem SZRP / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 37-111

  Chapter in monograph
 • 16.
  Prowadzenie ćwiczeń wojskowych / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 64-97

  Chapter of research work
 • 17.
  Przygotowanie ćwiczeń obronnych / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 31-63

  Chapter of research work
 • 18.
  Sprawozdanie i omówienie ćwiczeń / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 98-105

  Chapter of research work
 • 19.
  Szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 175-200

  Chapter in monograph / paper 20
 • 20.
  Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.1.0 / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Andrzej Mocarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 216 s.

  Research work
 • 21.
  Współczesne zarządzanie kształceniem, nauczaniem-uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym na przykładzie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 15-36

  Chapter in monograph
 • 22.
  Współczesność i przyszłość systemu kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017 - p. 17-111

  Paper
 • 23.
  Wstęp / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 4-10

  Chapter of research work
 • 24.
  Zakończenie / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 201-203

  Chapter in monograph
 • 25.
  Zakończenie / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 106-107

  Chapter of research work
 • 26.
  Założenia teorii konektywizmu pedagogicznego / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017 - p. 45-98

  Paper
 • 27.
  Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej / Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 273 s.

  Scholarly monograph 100
 • 28.
  Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Krzysztof Krakowski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017

 • 29.
  Aktualne uwarunkowania kształcenia osób funkcyjnych i szkolenia dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 9-88

  Chapter in monograph
 • 30.
  Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 130 s.

  Scholarly monograph
 • 31.
  Alternatywy w zakresie nowoczesnych technologii kształcenia / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 161-173

  Chapter in monograph
 • 32.
  Dylematy związane z nowoczesnymi technologiami w edukacji / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 136-161

  Chapter in monograph
 • 33.
  Formy szkolenia obronnego / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0 / red. Krzysztof Krakowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 49-61

  Chapter of research work
 • 34.
  Miejsce planowania i rozliczania działalności w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 10-22

  Chapter in monograph
 • 35.
  Organizacja szkolenia obronnego / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0 / red. Krzysztof Krakowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 41-49

  Chapter of research work
 • 36.
  Planowanie działalności w resorcie obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 23-53

  Chapter in monograph
 • 37.
  Podstawy teoretyczne nowoczesnych technologii kształcenia / Zbigniew Leśniewski (WW), Krzysztof Krakowski (WW) // W: Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 89-125

  Chapter in monograph
 • 38.
  Rozliczanie działalności w resorcie obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 54-66

  Chapter in monograph
 • 39.
  Systemy symulacji działań dowództw i wspomagania procesu doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 191-212

  Chapter in monograph
 • 40.
  Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 242 s.

  Scholarly monograph