Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Karina Górska-Rożej, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (14)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Problem kapitału społecznego w budowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 39-55

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Strategie biznesowe na rynku zbrojeniowym. Studia przypadków / red. Karina Górska-Rożej (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 381 s.

  Scholarly monograph 20
 • 3.
  Kompetencje przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego / Karina Górska-Rożej (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 172 s.

  Scholarly monograph 80
 • 4.
  Struktura przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako element wpływający na budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Bezpieczeństwo i edukacja / red. Aleksandra Skrabacz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019 - p. 103-124

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Doskonalenie kompetencji przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako jeden z warunków sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku / red. Julia Nowicka (WW), Anna Kurkiewicz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 35-49

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Kapitał społeczny a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa / red. Jan Maciejewski, Monika Zawartka, Sławomir Fiodorów - Wrocław, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 - p. 99-112

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych / Karina Górska-Rożej (WZiD) // Przegląd Policyjny - 2018, nr 1 (129), p. 54-65

  Scholarly article 8
 • 8.
  Zagrożenia a kompetencje przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 2 / red. Andrzej Bolewski, Joanna Farysej - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 141-158

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Edukacja jutra - edukacją ludzi dorosłych / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Wartości, wychowanie, kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas", 2017 - p. 183-194

  Chapter in monograph 5
 • 10.
  Kompetencje kadry kierowniczej zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1 / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - p. 43-55

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Komunikat z seminarium naukowego ,,Zarządzanie bezpieczeństwem w społecznościach lokalnych" / Karina Górska-Rożej (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 2 (22), p. 274-285

  Communique
 • 12.
  Typy kultury organizacyjnej a kompetencje kierownicze przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego / Karina Górska-Rożej (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 3 (23), p. 57-76

  Scholarly article 6
 • 13.
  Wpływ nielegalnej migracji przez granice Polski z Ukrainą na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej związane w szczególności z zagrożeniami terrorystycznymi / Karina Górska-Rożej (WZiD), Anna Rożej // W: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. 1, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji / red. Helena Marek, Katarzyna Górecka - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016 - p. 45-55

  Chapter in monograph
 • 14.
  Znaczenie kompetencji społecznych dla rozwoju zawodowego studentów / Anna Rożej (WZiD), Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta / red. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Karol Kowalczuk - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - p. 301-319

  Chapter in monograph