Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Katedra Historii i Teorii Prawa, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (9)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Małżeństwo w prawie kanonicznym i w prawie koranicznym (szari'a) / Marzena Toumi (IP), Paweł Zając (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 529-565

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce / Izabela Stańczuk (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 471-490

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Prace parlamentarne nad reformą prawa wyborczego w Sejmie III kadencji (1930 - 1935) / Maciej Wojtacki (IP) // Studia Wyborcze - 2020, t. 29, p. 55-83

  Scholarly article 20
 • 4.
  Ustawa o świadku koronnym : komentarz / Marzena Toumi (IP), Filip Radoniewicz (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020 - 166 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Akty prawa miejscowego w gminie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego / Izabela Stańczuk (IP) // Roczniki Nauk Prawnych - 2019, t. XXIX, nr 3, p. 219-235

  Scholarly article 40
 • 6.
  Ewolucja pozycji prawnoustrojowej samorządu terytorialnego w procesie zmian konstytucyjnych w II Rzeczypospolitej w świetle obecnego stanu badań / Maciej Wojtacki (IP) // W: Stulecie samorządu : 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego / red. Janusz Mierzwa, Tadeusz Skoczek - Warszawa, Polska Kraków, Polska : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Fall, 2019 - p. 9-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 7.
  Nowe obowiązki administratorów danych osobowych / Marzena Toumi (IP) // Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie - 2019, t. XII, nr 2, p. 377-391

  Scholarly article 40
 • 8.
  Prawo do bycia zapomnianym - nowe obowiązki administratorów danych osobowych / Marzena Toumi (IP) // W: Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / red. Radosław Bielawski (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 141-157

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Procesy imigracyjne w Europie jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski / Dariusz Nowak (WBN), Izabela Stańczuk (IP) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / red. Dariusz Nowak (WBN), Cezary Sochala, Andrzej Warmiński - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 56-71

  Chapter in monograph 20