Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (25)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Czyny zabronione w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście relacji pracownik - pracodawca. Wybrane aspekty. / Marek Bielecki (IP) // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020 - p. 207-234

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. ( sygn. akt II SA/Sz 451/19) / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 321-329

  Scholarly article 40
 • 3.
  Metody i instrumenty zapobiegania przestępczości w organizacji realizującej zadanie kontroli ruchu drogowego / Artur Mezglewski (IP) // W: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020 - p. 231-248

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Prawo o ruchu drogowym : komentarz / Justyna Kurek (WBN), Artur Mezglewski (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 564 s.

  Scholarly monograph 100
 • 6.
  Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność / Agnieszka Brzostek (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, Monografie Prawnicze, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 100
 • 7.
  Wolność sumienia i religii a wykonanie świadczeń na rzecz obrony / Marek Bielecki (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 61-79

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne. / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 331-336

  Review 40
 • 9.
  Conscience clause and conscientious objection in medical practice against the legal situation of representatives of other professions / Marek Bielecki (IP) // W: Freedom of conscience : a comparative law perspective / red. Grzegorz Bichlarz: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-162

  Chapter in monograph 5
 • 10.
  Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni / Konrad Walczuk (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości. / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów / Marek Bielecki (IP) // W: Wolność sumienia : perspektywa prawnoporównawcza / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-163

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Ochrona tajemnicy spowiedzi w związku wyznaniowym Świadkowie Jehowy w Polsce / Marek Bielecki (IP) // W: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych : od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych / red. Tadeusz Zieliński, Michał Hucał - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2019 - p. 187-222

  Chapter in monograph 5
 • 14.
  Odpowiedzialność prawna dyrektorów personalnych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości / Marek Bielecki (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 43-53

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Pragmatyki zawodowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości / Marek Bielecki (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 43-53

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego / Artur Mezglewski (IP) // Studia Prawnoustrojowe - 2019, nr 46, p. 277-289

  Scholarly article 20
 • 17.
  Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska, 2019 - 314 s.

  Scholarly monograph 100
 • 18.
  Rola biegłego w sprawach o wykroczenia drogowe. Wybrane aspekty / Marek Bielecki (IP) // W: Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych / red. Damian Gil, Paweł Rogowski - Lublin, Polska : Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019

  Chapter in monograph 5
 • 19.
  Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji / Artur Mezglewski (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 71-92

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / Agnieszka Brzostek (IP), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Waldemar Kitler (WBN), Monika Nowikowska (IP), Filip Radoniewicz (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP), Krzysztof Wąsowski (IP) / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2019 - 433 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 21.
  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa : komentarz do art. 1-67 / Martin Bożek, Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, Kamil Sikora, Edyta Tkaczyk, Konrad Walczuk (IP) / Olsztyn, Polska : Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2019 - 266 s.

  Scholarly monograph 100
 • 22.
  Wolności i prawa polityczne dziecka / Marek Bielecki (IP) // Studia Prawnoustrojowe - 2019, nr 45, p. 7-25

  Scholarly article 20
 • 23.
  Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne / Konrad Walczuk (IP) / Kraków, Polska : Ośrodek Myśli Politycznej, 2019 - 371 s.

  Scholarly monograph 100
 • 24.
  Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - 261 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 25.
  Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20