Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = science about politics and administration, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (185)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Ewolucja użycia komponentu sił szybkiego reagowania / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2021, nr 1, p. 144-151

  Scholarly article 5
 • 2.
  The Principles and Organization of Air Traffic in Military Operations: Experiences from the Mission in Iraq / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 77-88

  Scholarly article 20
 • 3.
  Recenzja monografii Waldemara Kitlera, Mariusza A. Kamińskiego, Dariusza Nowaka na temat : „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe” / Jacek Pawłowski (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 107-110

  Review 5
 • 4.
  Wstęp redaktora naukowego wydania / Wojciech Sójka (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 5-8

  Editorial
 • 5.
  Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 6.
  Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne / Grzegorz Lewandowski (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 233 s.

  Scholarly monograph 100
 • 7.
  Geneza sztuki operacyjnej / Piotr Harężlak (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 12-41

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Innowacyjne podejście do teorii informacji / Anna Świetlik (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 72-81

  Scholarly article 5
 • 9.
  Logistyka a bezpieczeństwo : innowacyjne rozwiązania logistyczne / red. Joanna Antczak (WZiD), Mariusz Fornal (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 163 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 10.
  Metodyka podejścia projektowego, wstęp do procesu planowania / Piotr Harężlak (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 105-132

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Okręt z potencjałem - fregata projektu 2235.0 : Admirał Floty Związku Radzieckiego Gorszkow / Marek Depczyński (WW) // Nowa Technika Wojskowa - 2020, nr 9, p. 64-69

  Popular science article
 • 12.
  Proliferacja dronów / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 362-377

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Rakietowy zestaw przeciwlotniczy 9K37 Buk i jego modyfikacje / Marek Depczyński (WW) // Nowa Technika Wojskowa - 2020, nr 10, p. 50-57

  Popular science article
 • 14.
  Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie : z przedmową generała Rajmunda T. Andrzejczaka / Marek Depczyński (WW), Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Fundacja "Historia i Kultura", 2020 - 411 s.

  Scholarly monograph 20
 • 15.
  Rosyjskie siły ekspedycyjne / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 130-143

  Scholarly article 5
 • 16.
  Territorial Defence Force in Support of Civil Defence / Marcin Pietrzak (WBN) // W: The role of territorial defense forces in peace and war : proceedings of the 19th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group : Budapest ..., 27-31 May 2019 - Budapest, Hungary : Hungarian Defence Forces Scientific Research Centre, 2020 - p. 171-182

  Chapter in monograph 5
 • 17.
  The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War / Jacek Stempień (WBN) // W: The role of territorial defense forces in peace and war : proceedings of the 19th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group : Budapest ..., 27-31 May 2019 - Budapest, Hungary : Hungarian Defence Forces Scientific Research Centre, 2020 - p. 207-226

  Chapter in monograph / paper 5
 • 18.
  The rules and organisation of air traffic at airstrips during military operations: Based on experience gained on missions in Chad and Afghanistan / Rafał Patryk Zajkowski (AszWoj) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 30, no. 3, p. 81-93

  Scholarly article 20
 • 19.
  Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 344-361

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Lotnictwo morskie Floty Bałtyckiej / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 6, p. 120-133

  Popular science article
 • 21.
  Efekty transformacji / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 5, p. 118-129

  Popular science article
 • 22.
  Służba wojskowa jako element powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny / Dariusz Nowak (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 77-103

  Scholarly article 5
 • 23.
  Nowe podejście / Piotr Harężlak (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 18-25

  Popular science article
 • 24.
  Rozwój sił morskich Federacji Rosyjskiej / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 1, p. 99-111

  Popular science article
 • 25.
  Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych / red. Piotr Lewandowski (WBN), Jakub Bieniek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 220 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 26.
  A więc wojna! / Michał Przybylak (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 68-79

  Popular science article
 • 27.
  Działania zbrojne a atak terrorystyczny – koncepcja oceny ryzyka / Jacek Stempień (WBN) // W: Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych / red. Bogdan Michailiuk (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Jacek Henryk Stempień (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 51-75

  Chapter in monograph / paper 20
 • 28.
  Dzieje Ułanów Jazłowieckich / Krzysztof Goździk, Daniel Koreś, Michał Przybylak (WW), Paweł M. Rozdżestwieński, Juliusz Tym (WW) / red. Juliusz Tym (WW) - Warszawa, Polska : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 - 549 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 29.
  Konflikt hybrydowy jako nowy impuls we współczesnym pojmowaniu wojny : przykładowy scenariusz / Piotr Harężlak (WW) // W: Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - p. 261-270

  Chapter in monograph 20
 • 30.
  Kształcenie oficerów Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych z przedmiotu "Operacje Informacyjne" / Anna Świetlik (WW) // W: Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa / red. Szymon Markiewicz (WW), Zbigniew Modrzejewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 166-186

  Chapter in monograph 20
 • 31.
  Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 241 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 32.
  Logistyka kontraktowa / Stanisław Smyk (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD), Witold Słomiany (WZiD), Marcin Tadeusz Gromek (WW), Mariusz Fornal (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 217-255

  Chapter in monograph 20
 • 33.
  Mieszkańcy miast Zachodu jako cel ataku terrorystycznego / Bogusław Jagiełło (WBN) // W: Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / red. Radosław Bielawski (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 197-218

  Chapter in monograph 20
 • 34.
  Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami nieregularnymi / Irmina Denysiuk (WBN), Wojciech Sójka (WBN) // W: Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa / red. Grzegorz SOBOLEWSKI, Bogdan Michailiuk (WBN), Irmina Denysiuk (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 223-254

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Podmiotowe-przedmiotowe ujęcie bezpieczeństwa państwa w aspekcie zagrożeń w cyberprzestrzeni / Jakub Bieniek (WBN) // W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 237-254

  Chapter in monograph 20
 • 36.
  Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele / Waldemar Kitler (WBN), Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 394 s.

  Scholarly monograph 100
 • 37.
  Procesy imigracyjne w Europie jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski / Dariusz Nowak (WBN), Izabela Stańczuk (IP) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / red. Dariusz Nowak (WBN), Cezary Sochala, Andrzej Warmiński - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 56-71

  Chapter in monograph 20
 • 38.
  Przygotowanie jednostek sił zbrojnych do prowadzania działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego / Krzysztof Gąsiorek (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 139-164

  Chapter in monograph 20
 • 39.
  Renaissance of Russian high-power artillery / Marek Depczyński (WW) // Scientific Journal of the Military University of Land Forces - 2019, t. 194, nr 4, p. 616-632

  Scholarly article 20
 • 40.
  Rola i znaczenie działań informacyjnych / Anna Maria Świetlik (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 3, p. 86-91

  Popular science article
 • 41.
  Rola samorządu terytorialnego w procesie osiągania gotowości do podjęcia działań przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP / Grzegorz Lewandowski (WBN) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 221-245

  Chapter in monograph 5
 • 42.
  Rosyjska percepcja postzimnowojennego konfliktu zbrojnego / Marek Depczyński (WW) // W: Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - p. 219-259

  Chapter in monograph 20
 • 43.
  Sektor prywatny w ochronie infrastruktury państwa / Zbigniew Skwarek (WBN) // W: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej . T. 3, Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków / red. Barbara Wiśniewska-Paź, Jarosław Stelmach - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 153-190

  Chapter in monograph 20
 • 44.
  System kierowania bezpieczeństwem publicznym / Jakub Bieniek (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 85-105

  Chapter in monograph 20
 • 45.
  Taktyczne zespoły kontroli obszaru powietrznego w połączonym wsparciu ogniowym / Rafał Zajkowski (WW), Bogumił Będkowski (WW) // W: System rażenia w operacji połączonej / red. Tomasz Całkowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 201-212

  Chapter in monograph 20
 • 46.
  The wretched of the African earth. An attempt at deconstructing the stereotype of africanised migration destined for Europe / Cyprian Aleksander Kozera (WBN), Błażej Popławski // Society Register - 2019, vol. 3, no. 4, p. 185-197

  Scholarly article 20
 • 47.
  Udział sił zbrojnych i prywatnych firm ochrony w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego / Zbigniew Skwarek (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 165-230

  Chapter in monograph 20
 • 48.
  War Studies University Attempt to Design Thinking / Piotr Harężlak (WW), Robert Tomasz Rosa (WW) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 75-87

  Scholarly article 5
 • 49.
  Why military advantage does not guarantee victory in contemporary irregular conflicts? Experiences and conclusions from 20 th and 21st century unconventional warfare / Maciej Marszałek (WBN), Cyprian Aleksander Kozera (WBN) // Defense Resources Management in the 21st Century - 2019, vol. 14, no. 14, p. 134-141

  Scholarly article / paper 5
 • 50.
  Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO / Bogusław Samol (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 305 s.

  Scholarly monograph 100
 • 51.
  Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej właściwy w sprawach bezpieczeństwa na terenie województwa / Jakub Bieniek (WBN) // W: Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych / red. Piotr Lewandowski (WBN), Jakub Bieniek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 17-30

  Chapter in monograph 20
 • 52.
  Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego / Jacek Henryk Stempień (WBN) // W: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa : wybrane problemy / red. Marek Gąska, Iwona Lasek-Surowiec - Chełm, Polska : Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2019 - p. 267-293

  Chapter in monograph 20
 • 53.
  Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny / Dariusz Nowak (WBN), Paweł Majdan (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 209-220

  Chapter in monograph 5
 • 54.
  Wymyślone zwycięstwa / Michał Przybylak (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 142-145

  Popular science article
 • 55.
  Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / red. Dariusz Nowak (WBN), Cezary Sochala, Andrzej Warmiński - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 305 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 56.
  Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i ich wpływ na projekcje bezpieczeństwa / Wojciech Sójka (WBN) // W: Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 121-143

  Chapter in monograph / paper 20
 • 57.
  Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - 273 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 58.
  Zagrożenia państw Europy Środkowo-Wschodniej w świetle konfliktu ukraińskiego / Włodzimierz Michalski (WW) // W: Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. Paweł Mróz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-43

  Chapter in monograph 20
 • 59.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego / Krzysztof Gąsiorek (WBN) // W: Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny / red. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 158-164

  Chapter in monograph 20
 • 60.
  Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych / red. Bogdan Michailiuk (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Jacek Henryk Stempień (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 417 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 61.
  Ewolucja rosyjskich wojsk lądowych / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2018, nr 3, p. 110-118

  Popular science article
 • 62.
  Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej / red. Krzysztof Gąsiorek (WBN), Joanna Zych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 133 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 63.
  Black Holes of Insecurity : The North of Mali / Cyprian Aleksander Kozera (WBN) // W: The Dynamics of Conflicts in Africa in the Early 21st Century / red. János Besenyő, Viktor Marsai - Budapest, Hungary : Dialóg Campus, 2018 - p. 43-61

  Chapter in monograph 5
 • 64.
  Boko Haram, al-Qaeda in the Islamic Maghreb, al-Shabaab - Similarities and Differences. Analysis of the Genesis, Evolution, and Strategies of the Islamist Violent Extremist Groups in Africa / Cyprian Aleksander Kozera (WBN), Błażej Popławski // Center for Strategic and Defense Studies CSDS Analyses - 2018, 3, p. 1-10

  Scholarly article 1
 • 65.
  Boko Haram i Al-Kaida islamskiego Maghrebu: domniemana kohabitacja? : analiza porównawcza strategii i wymiarów współpracy organizacji terrorystycznych / Cyprian Kozera (WBN), Błażej Popławski // W: Terroryzm versus terror w Afryce : aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego / red. Arkadiusz Żukowski - Olsztyn, Polska : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018 - p. 33-59

  Chapter in monograph 20
 • 66.
  Climate Change and Violent Conflicts – Towards Establishing a Connection. Studies from Rapa Nui and East Africa / Cyprian Aleksander Kozera (WBN) // Center for Strategic and Defense Studies CSDS Analyses - 2018, 5, p. 1-13

  Scholarly article 1
 • 67.
  Działania nieregularne : klucz do niepokonalnej potęgi obronnej Polski w XXI wieku / Ryszard Jakubczak, Hubert M. Królikowski, Józef Marczak (WBN), Krzysztof Gąsiorek (WBN) / Warszawa, Polska : Bellona, 2018 - 314 s.

  Scholarly monograph 100
 • 68.
  Europa i świat w obliczu współczesnego terroryzmu / Paweł Majdan (WBN), Dariusz Nowak (WBN) // W: Epimilitaris 2018 : medyczne aspekty użycia czynników broni masowego rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych / red. Paweł Majdan (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) - Ryn, Polska Warszawa, Polska : Stowarzyszenie Wspólnot Obronnych, 2018 - p. 91-104

  Chapter in monograph / paper 5
 • 69.
  Finansowanie zadań obronnych realizowanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim / Dariusz Nowak (WBN) // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy / red. Marian Kuliczkowski (WBN), Mariusz Wojciszko - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 201-223

  Chapter in monograph 20
 • 70.
  Konfrontacje armii typu milicyjnego i zawodowego na wybranych przykładach w historii wojskowości / Michał Przybylak (WW) // W: Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej / red. Krzysztof Gąsiorek (WBN), Joanna Zych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 25-49

  Chapter in monograph / paper 20
 • 71.
  Military Use of Unmanned Aerial Vehicles : A Historical Study / Cyprian Aleksander Kozera (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2018, vol. 4, p. 17-21

  Scholarly article 1
 • 72.
  Mobilizacyjne rozwinięcie jednostki wojskowej w rejonie alarmowym / Jacek Droszcz (WW) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 4 (28), p. 45-62

  Scholarly article 6
 • 73.
  Nowe oblicze wojskowych służb ruchu lotniczego - jednego z filarów bezpieczeństwa w systemie zarządzania ruchem lotniczym / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // W: Bezpieczeństwo w środowisku lotniczym i kosmicznym / red. Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej ; Wydawnictwo Naukowe Semper, 2018 - p. 65-81

  Chapter in monograph 20
 • 74.
  Obrona terytorialna w strategii obrony powszechnej / Witold Lidwa (WBN) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2018, nr 2, p. 58-68

  Popular science article
 • 75.
  O tożsamości dyscypliny naukowej "bezpieczeństwo" i potrzebach edukacyjnych / Jacek Pawłowski (WBN) // W: Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa / red. Jerzy Kunikowski, Agnieszka Araucz-Boruc, Grzegorz Wierzbicki - Siedlce, Polska : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018 - p. 11-30

  Chapter in monograph 20
 • 76.
  Polsko-żydowska współpraca w przygotowaniu działań nieregularnych przed rokiem 1939 / Michał Przybylak (WW) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 193-216

  Chapter in monograph 20
 • 77.
  Prognoza rozwoju sytuacji wewnętrznej dla Islamskiej Republiki Afganistanu / Jacek Stempień (WBN) // W: Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy / red. Halina Świeboda (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 229-248

  Chapter in monograph 20
 • 78.
  Rebelia jako forma działań nieregularnych / Artur Staniec (WW) // W: Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki / red. Krystian Paweł Frącik (WW), Mariusz Fryc, Dariusz Szkołuda (WW) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 135-156

  Chapter in monograph 20
 • 79.
  "Responsibility to protect (R2P)" jako współczesne podejście do teorii wojny sprawiedliwej / Cyprian Aleksander Kozera (WBN), Błażej Popławski // Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa - 2018, nr 2, p. 65-81

  Scholarly article 1
 • 80.
  Samoobrona powszechna / Krzysztof Gąsiorek (WBN) // W: Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego / red. Tomasz Grzegorz Kośmider (WW) - Kraków, Polska : Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron", 2018 - p. 41-59

  Chapter in monograph 5
 • 81.
  Specyfika ochrony danych osobowych w Siłach Zbrojnych RP / Dariusz Nowak (WBN) // W: Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 115-130

  Chapter in monograph 20
 • 82.
  Strategia bezpieczeństwa narodowego RP wyznacznikiem roli administracji publicznej w procesie przygotowań obronnych państwa / Jacek Pawłowski (WBN) // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy / red. Marian Kuliczkowski (WBN), Mariusz Wojciszko - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 35-54

  Chapter in monograph 20
 • 83.
  Teoretyczne aspekty współczesnego bezpieczeństwa i obronności / Adam Tomaszewski (WZiD) // W: Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa / red. Aneta Nowakowska - Krystman (WZiD), Adam Tomaszewski (WZiD), Paulina Zamelek - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 13-46

  Chapter in monograph 20
 • 84.
  The specifity of personal data protection / Dariusz Nowak (WBN) // W: Reform of protection of personal data system : purpose, tools, effects / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 73-85

  Chapter in monograph 20
 • 85.
  The Use of Local Non-State Armed Groups in Counterinsurgency and Counterterrorism – Examining the Case of Mali / Cyprian Aleksander Kozera (WBN) // W: The Dynamics of Conflicts in Africa in the Early 21st Century / red. János Besenyő, Viktor Marsai - Budapest, Hungary : Dialóg Campus, 2018 - p. 9-22

  Chapter in monograph 5
 • 86.
  Wojska Obrony Terytorialnej a zagrożenia hybrydowe / Jacek Stempień (WBN) // W: Wojska obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa / red. Adam Kwiatkowski - Słupsk, Polska : Słupsk : Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2018 - p. 179-196

  Chapter in monograph 5
 • 87.
  Współczesne zagrożenia militarne a obszary wspólnych działań wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej / Włodzimierz Michalski (WW) // W: Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Artur Michalak (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 71-104

  Chapter in monograph 20
 • 88.
  Wybrane zdolności rosyjsko-białoruskiego komponentu wojsk w zakresie izolowania i ograniczania swobody manewru w obszarze operacji / Marek Depczyński (WW) // W: Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych / red. Stanisław Kowalkowski (WW), Waldemar Kawka, Krzysztof Wysocki (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 26-54

  Chapter in monograph 20
 • 89.
  Zadania obronne wykonywane w województwie przez organy administracji publicznej i inne organy / Dariusz Nowak (WBN) // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy / red. Marian Kuliczkowski (WBN), Mariusz Wojciszko - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 167-200

  Chapter in monograph 20
 • 90.
  Zasadnicze problemy synchronizacji działań wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej / Piotr Harężlak (WW) // W: Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Artur Michalak (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 116-132

  Chapter in monograph 20
 • 91.
  Administracja wojskowa / Dariusz Nowak (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 379-388

  Chapter in monograph 20
 • 92.
  Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza / Agnieszka Brzostek (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 96 s.

  Research work
 • 93.
  Asymetria współcześnie / Jacek Pawłowski (WBN), Cyprian Kozera (WBN) // W: Ziemia i kosmos w perspektywie bezpieczeństwa : wyzwania, szanse i zagrożenia / red. Marian Cieślarczyk, Maryla Fałdowska, Agnieszka Filipek - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017 - p. 65-82

  Chapter in monograph 20
 • 94.
  Atomowa tarcza Rosji : Strategiczne Wojska Rakietowe / Marek Depczyński (WW) / Warszawa, Polska : Bellona, 2017 - 373 s.

  Scholarly monograph 100
 • 95.
  Bezpieczeństwo - dyscypliną naukową i kierunkiem studiów / Jacek Pawłowski (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa) / red. Jacek Pawłowski (WBN): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 17-30

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 96.
  Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa / Zbigniew Skwarek (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa) / red. Jacek Pawłowski (WBN): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 203-250

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 97.
  Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa) / Jacek Pawłowski (WBN), Józef Marczak (WBN), Krzysztof Gąsiorek (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa) / red. Jacek Pawłowski (WBN): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 31-61

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 98.
  Determinanty sprawności działania rozpoznania wojskowego na europejskim teatrze działań : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.1.4.1.0 / Zbigniew Modrzejewski (WW), Marek Wrzosek (WW), Włodzimierz Michalski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 142 s.

  Research work
 • 99.
  Doświadczenia obronne w okresie PRL / Dariusz Nowak (WBN) // W: Doświadczenia sektora cywilnego na szczeblu terenowym w dziedzinie obronnej: wnioski dla Polski: praca naukowo - badawcza - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-31

  Chapter of research work
 • 100.
  Doświadczenia sektora cywilnego na szczeblu terenowym w dziedzinie obronnej: wnioski dla Polski: praca naukowo - badawcza / Dariusz Nowak (WBN), Grzegorz Lewandowski (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work