Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = technical IT and telecommunications, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (5)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia Akademii Sztuki Wojennej / Leszek Kalman (WW), Tomasz Zbigniew Surwiłło (WW) // W: Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa / red. Norbert Świętochowski - Wrocław, Polska : Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2019 - p. 203-221

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  System reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej : zarys historii, stan aktualny i perspektywy rozwoju / Leszek Kalman (WW) // W: Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP / red. Bartosz Biernacik (WW,WZiD), Leszek Kalman (WW,WZiD), Grzegorz Pilarski (WW,WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 134-199

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Bezpieczeństwo systemu informacyjnego komponentu lądowego / Leszek Kalman (WW) // W: Prowadzenie walki informacyjnej przez komponent lądowy : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.2.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 98-133

  Chapter of research work
 • 4.
  Sieci rozproszone - rys historyczny : czy wykorzystanie tej koncepcji w systemie łączności i informatyki ma sens? / Leszek Kalman (WW) // W: Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni / red. Bartosz Biernacik (WBN), Leszek Kalman (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawca Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 67-92

  Chapter in monograph
 • 5.
  Systemy wspomagania dowodzenia / Leszek Kalman (WW), Bartosz Biernacik (WW) // W: Wybrane aspekty łączności wojskowej / red. Piotr Tadeusz Dela (WW) - Kalisz, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2016 - p. 181-258

  Chapter in monograph