Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = philosophy, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (14)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Rekonstrukcja liberalnego modelu bezpieczeństwa społecznego na gruncie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa / Marcin Mazurek (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 137-156

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Egzystencja i nauka / Marcin Mazurek (WBN) // W: Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne / red. Ilona Urych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 99-107

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Martwe życie. Biopolityczna analiza kultury zombie / Marcin Mazurek (WBN) // Civitas. Studia z filozofii polityki - 2018, t. 23, p. 59-73

  Scholarly article 7
 • 4.
  On the Need of Research on the Phenomenon of a Person in the Polish Security Studies / Cezary Smuniewski (WBN), Marcin Mazurek (WBN), Karolina Kochańczyk-Bonińska (WBN) // Journal of Defense Resources Management - 2018, t. 9, nr 2(17), p. 93-108

  Scholarly article 1
 • 5.
  Biopolityczny dyskurs nowoczesności : wywiad z prof. dr hab. Barbarą Markiewicz / Barbara Markiewicz, Marcin Mazurek (WBN) // ERYDA - 2017, nr 2, p. 25-36

  Interview
 • 6.
  Hobbesowska anatomia ludzkiej racjonalności / Marcin Mazurek (WBN) // Dialogi Polityczne - 2017, nr 22, p. 41-54

  Scholarly article 7
 • 7.
  Legalność władzy a tajność polityki / Marcin Mazurek (WBN) // Civitas. Studia z filozofii polityki - 2017, t. 20, p. 83-97

  Scholarly article 7
 • 8.
  Patriotyzm kosmopolityczny / Marcin Mazurek (WBN) // W: Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / red. Cezary Smuniewski (WBN), Paweł Sporek - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2017 - p. 87-107

  Chapter in monograph 5
 • 9.
  Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu / Marcin Mazurek (WBN), Daniel Smaga (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2017, nr 1(3), p. 122-133

  Scholarly article 1
 • 10.
  Wokół inności i obcości : wywiad z prof. UW dr hab. Magdaleną Środą / Magdalena Środa, Marcin Mazurek (WBN) // ERYDA - 2017, nr 1, p. 27-42

  Interview
 • 11.
  Zadania policji w sytuacjach kryzysowych / Marcin Mazurek (WBN) // Journal of Modern Science - 2017, vol. 34, no 3, p. 209-225

  Scholarly article 9
 • 12.
  Drogi i bezdroża kosmopolityzmu / Marcin Mazurek (WBN) // ERYDA - 2016, nr 2(4), p. 233-240

  Review
 • 13.
  Polityka, prawda, współczesny radykalizm / Marcin Mazurek (WBN) // W: Bezpieczeństwo Europy : bezpieczeństwo Polski. T. 1 / red. Ewa Maj, Kamil Łukasz Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak - Lublin, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016 - p. 91-106

  Chapter in monograph
 • 14.
  Wywiad z prof. PAN dr. hab. Andrzejem Lederem na temat emocji w polityce / Andrzej Leder, Marcin Mazurek (WBN) // ERYDA - 2016, nr 2(4), p. 21-43

  Interview