Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = economics and finance, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (55)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Insurance Protection of Soldiers in Missions and Operations Outside the Country / Magda Ligaj (WZiD) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 4, p. 148-161

  Scholarly article 100
 • 2.
  Analiza działalności przedsiębiorstwa działającego na rynku usług przewozów intermodalnych w latach 2013-2017 / Joanna Antczak (WZiD), Magda Ligaj (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 78-91

  Scholarly article 20
 • 3.
  Logistyka kontraktowa / Stanisław Smyk (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD), Witold Słomiany (WZiD), Marcin Tadeusz Gromek (WW), Mariusz Fornal (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 217-255

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Logistyka miejska jako element usprawniający zarządzanie systemem logistycznym miasta / Magdalena Kalbarczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 237-259

  Scholarly article 20
 • 5.
  Ocena komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego znaczenie dla potencjału obronnego Polski / Jan Szymczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 514-528

  Scholarly article 20
 • 6.
  Rozwój kadr korpusu osobowego logistyki / Andrzej Bursztyński, Dariusz Grala (WZiD), Tomasz Jałowiec (WZiD), Bartosz Kozicki, Krzysztof Ogonowski, Sławomir Paterak, Adam Jan Pańczuk (WW), Dariusz Siergiej, Krzysztof Urban, Jarosław Winiarski (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 257-285

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Ubezpieczenie NNW żołnierzy jako element wsparcia medycznego w czasie operacji wojskowych poza granicami kraju / Magda Ligaj (WZiD) // W: Ekonomia, Gospodarka i Państwo / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - p. 77-82

  Chapter in monograph 5
 • 8.
  Ubezpieczenie społeczne a zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP / Magda Ligaj (WZiD) // W: Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 4, Ekonomia, gospodarka i państwo / red. Jędrzej Nyćkowiak, Wojciech Pryliński - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - p. 88-93

  Chapter in monograph 5
 • 9.
  Zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP / Magda Ligaj (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 167 s.

  Scholarly monograph 100
 • 10.
  Zarządzanie logistyczne w cywilnym transporcie lotniczym artykułów chłodzonych i głęboko mrożonych z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Jan Szymczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 277-300

  Scholarly article 20
 • 11.
  Zarządzanie systemem logistycznym w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej / Magda Ligaj (WZiD) // W: Współczesne zarządzanie. T. 2, Przejawy, uwarunkowania i wyzwania / red. Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska - Toruń, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 - p. 115-130

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle procesów modernizacji sieci kolejowej / Jan Szymczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 516-539

  Scholarly article 8
 • 13.
  Cło jako instrument polityki handlowej / Magdalena Kawalec (WZiD) // W: Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku / red. Izabella Tymińska (WZiD), Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 126-141

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / Jarosław Winiarski (WZiD) // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - 2018, 167, p. 157-171

  Scholarly article 12
 • 15.
  Ekonomiczny wymiar współczesnych opakowań / Jan Szymczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 505-515

  Scholarly article 8
 • 16.
  Infrastruktura punktowa transportu morskiego w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju / Magdalena Kalbarczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 469-486

  Scholarly article 8
 • 17.
  Innowacyjności jako kluczowy czynnik procesu zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym / Magdalena Kawalec (WZiD) // W: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3 / red. Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 110-126

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Jakość usług logistycznych kontraktowanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej / Marcin Tadeusz Gromek (WW) // W: Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności / red. Tomasz Jałowiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 95-121

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego / Magdalena Kawalec (WZiD) // W: Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa / red. Aneta Nowakowska - Krystman (WZiD), Adam Tomaszewski (WZiD), Paulina Zamelek - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 153-174

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Logistyczna obsługa klienta, jako efekt funkcjonowania łańcucha dostaw / Aneta Dębska, Magdalena Kalbarczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 61-74

  Scholarly article 8
 • 21.
  Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku / red. Izabella Tymińska (WZiD), Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 367 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 22.
  Perspektywa rozwoju transportu kolejowego w Polsce pod kątem zaspokojenia potrzeb systemu obronnego państwa / Magdalena Kawalec (WZiD) // W: Transport kolejowy w systemie obronnym państwa / red. Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 145-164

  Chapter in monograph 20
 • 23.
  Projekty pomocowe jako przejaw działalności projektowej w NATO / Jarosław Winiarski (WZiD) // Nowoczesne Systemy Zarządzania - 2018, t. 13, nr 1, p. 97-110

  Scholarly article 6
 • 24.
  Rola koopetycji w klastrach logistycznych / Jarosław Winiarski (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 546-578

  Scholarly article 8
 • 25.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego SZ RP jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Witold Słomiany (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 1062-1081

  Scholarly article 8
 • 26.
  The perspectives of service quality measurement in the Polish Armed Forces logistic system / Marcin Tadeusz Gromek (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 14-22

  Scholarly article 8
 • 27.
  Trendy w rozwoju technologii i przemysłu obronnego / Janusz Olszewski (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 3 (27), p. 108-117

  Scholarly article 6
 • 28.
  Ubezpieczenie jako ochrona przed ryzykiem utraty zdolności eksploatacji pojazdów Sił Zbrojnych RP / Magda Ligaj (WZiD) // W: Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności / red. Tomasz Jałowiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 236-252

  Chapter in monograph 20
 • 29.
  Uwarunkowania europejskiego handlu i transportu międzynarodowego u progu drugiej dekady XXI wieku / Jacek Kurowski (WZiD) // W: Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku / red. Izabella Tymińska (WZiD), Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 11-45

  Chapter in monograph 20
 • 30.
  Uwarunkowania i potencjał transportu kolejowego w przewozach żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego do portów morskich / Jacek Kurowski (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 685-708

  Scholarly article 8
 • 31.
  Wpływ transportu kolejowego na system obronny państwa / Magdalena Kalbarczyk (WZiD) // TTS Technika Transportu Szynowego - 2018, R. 25, nr 12, p. 18-22

  Scholarly article 5
 • 32.
  Wspólne programy państw Unii Europejskiej rozwoju technologii obronnych / Stefan Kurinia (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 211-220

  Scholarly article 8
 • 33.
  Współpraca gospodarczo-obronna państw Unii Europejskiej / Stefan Kurinia (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 3 (27), p. 58-71

  Scholarly article 6
 • 34.
  Wybrane aspekty ekologistyki w Resorcie Obrony Narodowej / Magda Ligaj (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 221-229

  Scholarly article 8
 • 35.
  Wymogi obronne w kształtowaniu transportu kolejowego / Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD), Magdalena Kawalec (WZiD) // W: Transport kolejowy w systemie obronnym państwa / red. Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 107-144

  Chapter in monograph 20
 • 36.
  Wyścig zbrojeń i technologie obronne : wzajemne relacje, uwarunkowania i trendy rozwojowe / Janusz Olszewski (WZiD) // W: Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia / red. Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - p. 13-31

  Chapter in monograph 20
 • 37.
  Zewnętrzne zasoby środków zaopatrzenia w procesie zabezpieczenia logistycznego na przykładzie ćwiczeń dowódczo-sztabowych / Witold Słomiany (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 3 (27), p. 176-195

  Scholarly article 6
 • 38.
  Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej : analiza na podstawie studiów przypadków / Jarosław Winiarski (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 167-168

  Abstract
 • 39.
  Klasyfikacja i uwarunkownia działań prowadzonych przez batalion / Witold Słomiany (WZiD) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 16-38

  Chapter of research work
 • 40.
  Logistyka a bezpieczeństwo : problemy współczesnej Europy / red. Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 99 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 41.
  Możliwości pozyskiwania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacjach reagowania kryzysowego / Witold Słomiany (WZiD) // W: Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0] / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 76-103

  Chapter of research work
 • 42.
  Możliwości wykorzystania systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w sytuacjach kryzysowych / Witold Słomiany (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 108, nr 3, p. 156-181

  Scholarly article 1
 • 43.
  Polish clusters and European clusters – differences in the mechanisms of their creation and functioning / Jarosław Winiarski (WZiD) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki - 2017, nr 2, p. 151-164

  Scholarly article 8
 • 44.
  System transportowy i jego uwarunkowania : aspekty gospodarczo-obronne / Jacek Kurowski (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 107, nr 2, p. 98-115

  Scholarly article 1
 • 45.
  Wykorzystanie metod prognostycznych w logistyce / Anna Dziurny, Magdalena Kawalec (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 107, nr 2, p. 59-77

  Scholarly article 1
 • 46.
  Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 / Witold Słomiany (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Dariusz Grala (WZiD), Adam Jan Pańczuk (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 129 s.

  Research work
 • 47.
  Zabezpieczenie logistyczne jednostek ratowniczych w długotrwałych akcjach / Jan Szymczyk (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 2 (22), p. 195-217

  Scholarly article 6
 • 48.
  Założenia metodologiczne procesu badań dotyczącego problematyki zabezpieczenia logistycznego batalionu ogólnowojskowego w walce warunkach współczesnego pola walki / Witold Słomiany (WZiD) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 7-15

  Chapter of research work
 • 49.
  Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju: praca naukowo - badawcza nr II. 2.25.1.0 / Janusz Olszewski (WZiD), Sylwester Tomasz Kurek (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Research work
 • 50.
  Identyfikacja potrzeb logistycznych i określenie wielkości zewnętrznych zasobów logistycznych w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych / Witold Słomiany (WZiD) // W: Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 91-174

  Chapter in monograph
 • 51.
  Logistyka a bezpieczeństwo. Procesy logistyczne zorientowane na jakość / Jacek Kurowski (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD) / red. Jacek Kurowski (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 121 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 52.
  Największy kryzys na rynku morskich przewozów kontenerowych / Jacek Kurowski (WZiD) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2016, XVII, 3, p. 89-99

  Scholarly article 14
 • 53.
  Natura i uwarunkowania procesów logistycznych / Jacek Kurowski (WZiD) // W: Logistyka a bezpieczeństwo. Procesy logistyczne zorientowane na jakość / red. Jacek Kurowski (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Chapter in monograph
 • 54.
  Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział / Dariusz Grala (WZiD), Marcin Gromek (WW), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Adam Jan Pańczuk (WW), Witold Słomiany (WZiD) / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 321 s.

  Scholarly textbook / script
 • 55.
  Potrzeby logistyczne i medyczne jednostek ratowniczych w długotrwałych akcjach ratowniczych / Jan Szymczyk (WZiD) // W: Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1 / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 147-162

  Chapter in scholarly textbook