Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel