Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel