Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE : wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel