Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Art. 20b. [Szczególny tryb udzielania informacji]

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Czynności operacyjne
  • Informacja
  • Policja
  • Prawo
  • Ustawa
  • Polska
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

284 - 288

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0