Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Art. 7. [Organizacja komend i komisariatów]

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
  • Komendant Główny Policji
  • Kompetencje
  • Regulamin
  • Szkolnictwo policyjne
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

85 - 90

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0