Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Art. 6d. [Komendant komisariatu Policji]

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komendant komisariatu Policji
  • Policja
  • Ustawa
  • Polska
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

62 - 64

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0