Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Komentarz do Art. 2 Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne państwa
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zagrożenia
  • Ustawa
  • Polska
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

27 - 50

Book

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0