Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Art. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja rządowa
  • Kontrola
  • Ustawa
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

7 - 9

Book

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0