Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • NATO
  • Polska
Pages (from - to)

169 - 186

Book

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat Polski w NATO. Oczekiwania i rzeczywistość

Presented on

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość, 26-27.11.2019, Częstochowa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20