Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

O zarządzaniu czasem jako patologii i o patologii zarządzania czasem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.3] Matematyka

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Czas
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie informacją
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie czasem
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

79 - 120

Książka

Optymalizacja czasu pracy w organizacji

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0